Pörssitiedote helmikuuta 20, 2004 10.10.42 ap. CET

Ehdotus Metson hallitukseksi ja nimitysvaliokunnan perustamiseksi

Metso-konsernin osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 20 prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet Metsolle tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että Metson hallituksen lukumäärä vahvistetaan seitsemäksi. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman, Matti Kavetvuo, Juhani Kuusi, Pentti Mäkinen, Jaakko Rauramo ja uusina jäseninä Risto Hautamäki ja Satu Huber. Lisäksi tullaan ehdottamaan, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.
 
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet myös tulevansa ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Suomen valtiota osakkeenomistajana edustava kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan perustamista valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodesta 2005 alkaen.
 
Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa yhtiökokoukselle, että nimitysvaliokuntaan valitaan muutaman suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.
 
Metso Oyj:n yhtiökokous pide­tään tiistaina huhtikuun 6. päivänä 2004 kello 14.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.
 
Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240

Metso in Twitter