Pörssitiedote helmikuuta 4, 2004 01.52.31 ip. CET

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2003: TULOS JÄI SELVÄSTI TAPPIOLLE

 
 
  • Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4 250 miljoonaa euroa (2002: 4 691 milj. e).
  • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 133 miljoonaa euroa (251 milj. e). Kertaluonteisten kulujen ja liikearvon alaskirjauksen jälkeen liiketappio oli 229 miljoonaa euroa (167 milj. e voitollinen).
  • Tulos per osake oli 1,89 euroa negatiivinen (0,48 e positiivinen vuonna 2002). Vuoden viimeisen neljänneksen tulos per osake oli 0,47 euroa (10-12/2002: 0,35 e).
  • Uusia tilauksia saatiin 4 256 miljoonan euron arvosta (4 646 milj. e). Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 1 505 miljoonaa euroa (1 589 milj. e).
  • Nettovelkaisuusaste (gearing) oli vuoden lopussa 107,7 prosenttia (30.9.2003: 118,5 %).
  • Hallitus ehdottaa 6.4.2004 suunnitellulle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa (0,60 euroa) osakkeelta.
Maailmantalouden epävarmuus vaikutti Metson asiakasteollisuuksiin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Aasiassa, erityisesti Kiinan markkinoilla, investointiaktiviteetti jatkui vilkkaana. Pohjois-Amerikan taloudessa oli nähtävissä elpymisen merkkejä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden jatkunut Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen näkyi selvästi Metson toimintaympäristössä sekä heikensi tulosta ja Euroopassa valmistettujen tuotteiden kilpailukykyä.
Metson saamien tilausten arvo laski 8 prosenttia vuodesta 2002. Edellisen vuoden valuuttakursseilla laskettuna saatujen tilausten arvo pysyi kuitenkin lähes ennallaan. Vuoden lopussa Metson tilauskanta oli 5 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 133 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa heikensivät erityisesti euron vahvistuminen, Metso Paperin isojen projektien vertailuvuotta pienemmät katteet sekä kireänä jatkunut kilpailu Metso Mineralsin murskaus-, seulonta- ja mineraalienkäsittelylaitteiden markkinoilla. Vuonna 2003 Metson liiketappio oli 229 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia liikevaihdosta.
Vuoden viimeinen neljännes nousi tuloksella mitattuna vuoden parhaaksi kasvaneiden toimitusvolyymien sekä ydinliiketoiminta-alueiden parantuneen kannattavuuden ansiosta.
Toiminnan tehostamisohjelmaan liittyen kertaluonteisia kustannuksia kirjattiin 103 miljoonaa euroa. Ohjelmalla haetaan yli 100 miljoonan euron vuosittaista tulosparannusta. Lisäksi Metso Mineralsissa tehtiin 205 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus, joka johtui kiven- ja mineraalienkäsittelyn vaikean markkinatilanteen pitkittymisestä ja Metso Mineralsille epäedullisista valuuttakurssimuutoksista.
Lähiajan näkymät
Metson tuotteiden markkinoiden ja kysynnän arvioidaan jatkuvan viime vuoden kaltaisina Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikan markkinoilla Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän arvioidaan elpyvän.
Käynnissä olevan toiminnan tehostamisohjelman käytännön toimenpiteiden toteutus painottuu vuodelle 2004. Markkinatilanne ja dollarin heikkeneminen asettavat edelleen haasteita Metson kannattavuuskehitykselle. Metson pitkän aikavälin kannattavuustavoitteita ei arvioida saavutettavan lähimmän kahden vuoden aikana. Konsernin johtamisessa keskitytään vuonna 2004 ensisijaisesti tehostamistoimenpiteiden jäntevään toteuttamiseen sekä muihin tulosta parantaviin ja tasetta vahvistaviin toimenpiteisiin.
 
LIITE Metso Oyj:n tilinpäätöstiedote
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä
Esitteet
Nimi
Tilinpäätöstiedote 2003 Lataa

Metso in Twitter