Pörssitiedote huhtikuuta 28, 2004 01.02.30 ip. CET

Metso-konsernin tammi-maaliskuun 2004 osavuosikatsaus: TILAUKSET KÄÄNTYIVÄT KASVUUN MUTTA TULOS JÄI EDELLEEN TAPPIOLLE

 
  • Tammi-maaliskuussa 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli 928 miljoonaa euroa (1-3/2003: 983 milj. e).
  • Huolimatta Metso Mineralsin ja Metso Automationin kannattavuuden parantumisesta Metson liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa jäi 0,5 miljoonaan euroon (11,7 milj. e). Liikevoittoa rasittivat Metso Paperin projekteihin liittyvät jälkikustannusvaraukset.
  • Kertaluonteisten kulujen ja liikearvon poiston jälkeen liiketappio oli 12,1 miljoonaa euroa (5,3 milj. e voitollinen).
  • Tulos per osake oli 0,18 euroa negatiivinen (0,09 e negatiivinen).
  • Uusia tilauksia saatiin 1 127 miljoonan euron arvosta (1 425 milj. e). Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 1 666 miljoonaa euroa (1 505 vuoden 2003 lopussa).
  • Nettovelkaisuusaste (gearing) oli maaliskuun lopussa 101,7 prosenttia
    (31.12.2003: 107,7 %).
Tammi-maaliskuussa Metson tuotteiden kysyntä jatkui pääosin viime vuoden kaltaisena, mutta Metso Mineralsin tuotteiden kysyntä parani viime vuodesta Pohjois-Amerikan maanrakennuslaitteiden markkinoilla ja kaivosteollisuudessa globaalisti. Metso sai tammi-maaliskuussa selvästi enemmän tilauksia kuin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta vähemmän kuin tammi-maaliskuussa vuotta aiemmin. Tilauskanta kasvoi vuodenvaihteesta 11 prosenttia. Jälkimarkkinatoiminnan osuus kasvoi 39 prosenttiin liikevaihdosta viime vuoden lopun 37 prosentista.
Konsernin liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli tammi-maaliskuussa niukasti positiivinen, mutta kertaluonteisten erien ja liikearvon poiston jälkeen liiketulos oli tappiolla. Toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa, että tulos on epätyydyttävä ja Metson tulee maailman markkinajohtajana pystyä parempaan.
"Heikon kannattavuuden syitä ei pidä hakea strategioista, portfoliosta eikä suhdanteista, vaan tilanteen korjaaminen edellyttää selkeästi strategisten ja operatiivisten toimenpiteiden toteutukseen keskittyvää johtamista. Metson tase on merkittävästi vahvistumassa, mikä antaa meille aiempaa paremmat mahdollisuudet keskittyä operatiivisen kannattavuuden parantamiseen. Vahvistunut tilauskanta tukee ponnistelujamme tuloksen parantamiseksi", sanoo Eloranta.
Metso Paperin liiketulos oli tammi-maaliskuussa tappiolla projekteihin liittyvien lisävarausten vuoksi. "Metso Paperissä haasteenamme on nopeampi reagoiminen markkinatilanteeseen ja asiakkaiden tarpeisiin sekä kustannusrakenteen keventäminen. Liiketoiminta-alueella on löydettävä uusia, entistä kilpailukykyisempiä toimintatapoja", painottaa Eloranta.
Metso Mineralsin markkinat ovat elpymässä ja kannattavuus on alkuvuonna kehittynyt myönteisesti. Tienrakennuskoneita valmistavan Dynapacin myynnin kertaluonteiset kulut rasittivat tulosta. "Metso Mineralsissa on tärkeää saattaa aloitetut toiminnan tehostamistoimet määrätietoisesti loppuun, jotta elpyvillä markkinoilla voimme pitää asemamme markkinajohtajana."
"Metso Automation on parantanut tulostaan merkittävästi. Jäntevästi toteutettujen tehostamistoimien ansiosta voimme tällä liiketoiminta-alueella vähitellen siirtyä jokapäiväiseen toiminnan parantamiseen", sanoo Jorma Eloranta.
Metso Ventures -liiketoiminta-alueen liiketulos oli niukasti tappiolla. Metso Drives paransi kannattavuuttaan hyvän markkinatilanteen tukemana. Valmet Automotiven tuotantokapasiteetin merkittävä vajaakäyttö painoi liiketoiminta-alueen tulosta.
Lähiajan näkymät
Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluontoisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta. Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaan jatkavan alkuvuoden myönteistä kehitystään. Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen kertaluontoisia eriä arvioidaan olevan viime vuoden tasolla. Tuloksen ennen veroja arvoidaan olevan merkittävästi viime vuotista parempi.
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004 Lataa

Metso in Twitter