Pörssitiedote huhtikuuta 26, 2004 11.17.39 ap. CET

Metso myy Dynapac-ryhmän pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille 275 miljoonalla eurolla

Metso-konserni on tienrakennuskoneita valmistavan Dynapacin kehitysvaihtoehtoja selvitettyään solminut sopimuksen ryhmän myymisestä pohjoismaiselle pääomasijoittaja Altorille noin 275 miljoonalla eurolla. Dynapacin myynti saatetaan päätökseen, kun tarvittavat kilpailuviranomaisluvat on saatu. Lopullinen velaton kauppahinta määräytyy luovutusajankohdan nettovarallisuuden mukaan. Dynapacin myynnillä on merkittävä positiivinen vaikutus Metson nettovelkaisuusasteeseen, joka laskee noin 26 prosenttiyksikköä.
"Yritysmyynti toteuttaa Metson strategiaa ja vahvistaa merkittävästi Metson tasetta. Sen ansiosta voimme paremmin keskittyä operatiivisen kannattavuutemme parantamiseen", sanoo Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
"Dynapacin osto sopii Altorin strategiaan sijoittaa pohjoismaisiin, hyvät kasvumahdollisuudet omaaviin, johtaviin keskisuuriin yrityksiin", kertoo Altor Equity Partnersin perustajaosakas Harald Mix. "Uskomme Dynapacin kannattavaan kasvuun itsenäisenä yrityksenä sekä maantieteellisesti erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa että uusien tuotelanseerausten kautta", sanoo Altorin sijoitusjohtaja Jaakko Kivinen.
Dynapacin toimitusjohtaja Ronald Kok on tyytyväinen saadessaan uudeksi omistajaksi Altorin. "Nykyisen tuotevalikoimamme markkinanäkymät ovat mielestämme erinomaiset ja niitä täydentävät viimeaikaiset tuotejulkistukset. Uskomme vahvasti mahdollisuuksiimme kehittää liiketoimintaamme edelleen. Dynapac tulee vastaisuudessakin tarjoamaan asiakkaille maailmanlaajuisesti laajan valikoiman innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Korkea laatu ja palvelutaso ovat toimintamme ydin."
Metso Mineralsiin kuuluva Dynapac on maailman johtavia tienrakennuskoneiden tarjoajia. Vuonna 2003 Dynapacin liikevaihto oli 322 miljoonaa euroa, mikä oli alle viidennes Metso Mineralsin liikevaihdosta. Vuoden 2003 lopussa Dynapacin palveluksessa oli noin 1800 henkilöä. Dynapac suunnittelee, valmistaa ja markkinoi vahvalla tuotenimellään tiejyriä, tienrakennuksen päällystys- ja tiivistyskoneita sekä maanrakennusteollisuuden koneita, laitteita ja palveluja.
Dynapacin seitsemän valmistusyksikköä sijaitsevat Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Brasiliassa ja Kiinassa, minkä lisäksi yrityksellä on toimintaa noin 50 maassa. Dynapac siirtyi konserniin vuonna 2001 Metson Svedalan kaupan yhteydessä. Dynapac on toiminut itsenäisenä liiketoimintakokonaisuutena, jolla on ollut vähän synergioita Metso Mineralsin muiden liiketoimintojen kanssa. Dynapac perustettiin vuonna 1934 Karlskronassa, Ruotsissa.
Metso kirjaa vuoden 2004 ensimmäiselle neljännekselle Dynapacin myynnista noin 7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Kaupan myötä Metson taseesta poistuu liikearvoa ja muita aineettomia oikeuksia noin 130 miljoonaa euroa.
Altor on pohjoismainen pääomasijoittaja, joka toimii 650 miljoonan euron sijoituspääomalla. Altor keskittyy keskikokoisiin pohjoismaisiin yrityssijoituksiin, joissa on mahdollista kasvattaa sijoituksen arvoa toimintaa parantamalla ja laajentamalla. Perustamisensa jälkeen Altor on toteuttanut Lindorffin, Contantin ja Aco Hudin yritysostot. Vuonna 2003 Euroopan pääomasijoittajien järjestön European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), Real Deals -lehti ja INSEAD palkitsivat Altorin vuoden pääomasijoittajana.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven-ja mineraalienkäsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 26 000 henkilöä 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 

Metso in Twitter