Pörssitiedote huhtikuuta 6, 2004 04.17.38 ip. CET

METSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS: OSINKOA 0,20 EUROA OSAKKEELTA

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2003 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo. Varapuheenjohtajaksi valittiin SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uusiksi hallituksen jäseneksi valittiin Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtaja Risto Hautamäki ja Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber. Hallituksen jäseninä jatkavat Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman, TkT Juhani Kuusi, sekä pääluottamusmies Pentti Mäkinen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa tai investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustamiseksi tai muuten edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2004.

Metso in Twitter