Pörssitiedote huhtikuuta 6, 2004 01.03.17 ip. CET

Metson yhtiökokous 6.4.2004: TOIMITUSJOHTAJA JORMA ELORANNAN KATSAUS

Metso-konsernin tänään klo 14.00 alkavassa yhtiökokouksessa pidettävässä toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsauksessa arvioidaan, että Metson tammi-maaliskuun 2004 liikevaihto pysyy viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla, toteutetut yritysmyynnit huomioon ottaen. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei vielä ole nähtävissä tuloskäännettä parempaan. Metson tuotteiden kysyntä on jatkunut muuten viime vuoden kaltaisena, mutta Metso Mineralsin Pohjois-Amerikan markkinoilla ja kaivosteollisuudessa kysyntä on parantunut viime vuodesta.
 
"Jatkamme Metson yhtiökokouksen tänään valitseman hallituksen kanssa työtä konsernin kannattavuuden parantamiseksi. Kerromme asioiden etenemisestä vuoden mittaan, kun niistä päätetään", toteaa Jorma Eloranta. "Jo nyt on kuitenkin selvää, että meidän tulee tiivistää yhteydenpitoa asiakkaisiin. Metsossa on paljon hyvää osaamista, jota tulee kehittää dynaamisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa heidän näkemyksiään ja tarpeitaan kuunnellen."
 
Metson kesäkuussa 2003 käynnistämän toiminnan tehostamisohjelman käytännön toimet painottuvat vuodelle 2004. Tehostamisohjelma viedään pääosin päätökseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
 
"Toiminnallisesta tehokkuudesta, kustannustietoisuudesta sekä nopeasta reagoimisesta toimintaympäristön muutoksiin uusin ja innovatiivisin ratkaisuin tehdään jatkuva, erottamaton osa työtämme", muistuttaa Eloranta. "Kehitämme johtamisjärjestelmäämme tukemaan tätä toimintamallia."
 
"Tavoitteenamme on vuosien 2004-2005 aikana rakentaa Metsolle vahva pohja, jolta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Vuonna 2004 konsernin johtamisessa keskitytään käynnistettyjen tehostamistoimien jäntevään toteuttamiseen sekä muihin tulosta parantaviin ja tasetta vahvistaviin toimenpiteisiin".
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 26 000 henkilöä 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter