Pörssitiedote toukokuuta 26, 2004 01.06.20 ip. CET

Metson hallitus asetti tavoitteet vuoden 2003 optio-oikeuksien B jakamiselle

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt jaettavissa olevien optio-oikeuksien enimmäismääristä ja ansaintakriteereistä, joiden perusteella optio-oikeuksia 2003 B jaetaan Metso-konsernin avainhenkilöille keväällä 2005.
Hallitus on päättänyt, että jaettavissa olevien optio-oikeuksien 2003 B enimmäismäärä on 2 500 000 kappaletta.
Optio-oikeuksien jakamisen pääperusteina käytetään Metso-konsernin liikevoittoprosenttia ja sitoutuneen pääoman tuottoa (ROCE) sekä osakekohtaista tulosta.
Enimmäismäärä optio-oikeuksia voidaan jakaa, jos vuoden 2004 toteutuva liikevoittoprosentti saavuttaa 9 prosentin tason ja sitoutuneen pääoman tuotto 20 prosentin tason sekä osakekohtainen tulos on yli 1,45 euroa.
Vähimmäistavoitteena optio-oikeuksien osittaiselle jaolle on vuodelta 2004 toteutuva liike-voittoprosentti 4 prosenttia ja sitoutuneen pääoman tuotto 8 prosenttia sekä osakekohtainen tulos 0,40 euroa.
Optioiden jakamisen lisäedellytyksenä on, että Metson osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-31.3.2005 ei alita 10,11 euroa.
Metson hallitus varasi vastaista tarvetta varten 100 000 kappaletta Metso optio-oikeuksia 2003 A ja 100 000 kappaletta Metso optio-oikeuksia 2003 C. Hallitus päätti, ettei se tule jakamaan Metso Capital Oy:lle siirrettyjä 2 400 000 kappaletta 2003 A ja 2 500 000 kappaletta 2003 C optio-oikeuksia. Lisäksi hallitus päätti esittää vuoden 2005 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous mitätöisi 2 400 000 kappaletta Metso Capital Oy:lle siirrettyä Metso 2003 A optio-oikeutta ja 2 500 000 kappaletta Metso Capital Oy:lle siirrettyä Metso 2003 C optio-oikeutta.
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter