Pörssitiedote kesäkuuta 7, 2004 10.17.51 ap. CET

THYSSENKRUPP AUTOMOTIVE LUOPUU METSOON KUULUVAN VALMET AUTOMOTIVEN OMISTUKSESTA

ThyssenKrupp Automotive AG on ilmoittanut Metso-konsernille, ettei se osta Valmet Automotive Oy:n koko osakekantaa, vaan luopuu myös autotehtaan 10 prosentin osaomistuksesta. Osapuolet ovat sopineet, että Metso ostaa alkuperäisen sopimuksen mukaisesti autotehtaan vähemmistöosuuden takaisin myöhemmin sovittavana ajankohtana. Vähemmistöosuuden takaisinostosopimuksen ehtojen mukaisesti takaisinoston yhteydessä Metso peruuttaa alkuperäisestä vuonna 2001 kirjatusta noin 10 miljoonan euron myyntivoitosta 5 miljoonaa euroa vuoden 2004 toisen neljänneksen tulokseensa.
 
Valmet Automotive jatkaa itsenäisenä autojen sopimusvalmistuksen tarjoajana eurooppalaisten alan yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimii jatkossakin yhteistyössä myös ThyssenKrupp Automotiven kanssa, joka on merkittävä autoteollisuuden systeemitoimittaja.
 
Metso-konserniin kuuluva Valmet Automotive on keskittynyt vaativien erikoisautojen sopimusvalmistukseen ja kehitykseen. Valmet Automotive jatkaa työtä uusien automallien valmistussopimusten saamiseksi. Metson strategian mukaisesti tavoitteena on edelleen saada aikaan autotehtaalle yhteistyömalliin tai osaomistukseen perustuva järjestely.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter