Pörssitiedote heinäkuuta 28, 2004 12.31.16 ip. CET

Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2004 osavuosikatsaus: LIIKETULOS KÄÄNTYI VOITOLLISEKSI JA TILAUSKANTA VAHVISTUI SELVÄSTI

  • Tammi-kesäkuussa 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli 1 953 miljoonaa euroa (1-6/2003: 2 055 milj. e).
  • Metson liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 51,6 miljoonaa euroa (46,7 milj. e). Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 40,9 miljoonaa euroa (27,6 milj. e).
  • Liikevoitto oli 20,5 miljoonaa euroa (18,8 milj. e). Tulos per osake oli 0,14 euroa negatiivinen (0,13 e negatiivinen).
  • Uusia tilauksia saatiin 2 539 miljoonan euron arvosta (2 309 milj. e). Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 1 974 miljoonaa euroa (1 505 milj. e vuoden 2003 lopussa).
  • Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 70,9 prosenttia (31.3.2004: 101,7 %).
Metso sai huhti-kesäkuussa uusia tilauksia selvästi enemmän kuin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja vastaavaan aikaan vuosi sitten. Myös konsernin tilauskanta vahvistui huhti-kesäkuussa edelleen sekä vuoden ensimmäisestä neljänneksestä että viime vuoden huhti-kesäkuusta. Jälkimarkkinatoiminnan osuus oli 39 prosenttia liikevaihdosta.
 
Metson liiketulos ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa parani selvästi. Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa kasvoi huhti-kesäkuun myönteisen kehityksen ansiosta merkittävästi. Toimitusjohtaja Jorma Elorannan mukaan Metson toisen vuosineljänneksen tuloskehitys tukee valittua strategista linjausta. Saavutettua tulostasoa voidaan pitää vähintään odotusten mukaisena, muttei vielä riittävänä. Työtä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatketaan suunnitellun mukaisesti.
"Metso Mineralsin ja Metso Automationin kannattavuus parani erityisesti tehostamistoimien ansiosta. Metso Paperissä haasteenamme on edelleen keventää kiinteitä kustannuksia erityisesti Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Nyt kun Metson tase on merkittävästi vahvistunut, voimme keskittyä täysipainoisesti asiakkaidemme palvelemiseen ja operatiivisen kannattavuuden parantamiseen", sanoo Eloranta.
Lähiajan näkymät
Metso Paperin tuotteiden markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan nykyisen kaltaisena. Uusien paperin- ja kartonginvalmistuslinjojen kysynnän odotetaan jatkuvan Kiinassa, kun taas Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kysynnän odotetaan painottuvan modernisointeihin ja uusintoihin. Metso Paperin kuluvan vuoden liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan jäävän edellisvuodesta.
 
Metso Mineralsin tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-Amerikassa ja kaivosteollisuudessa. Euroopassa maanrakennusteollisuuden kysynnän odotetaan säilyvän nykyisellä tasolla. Metso Mineralsin alkuvuoden myönteisen tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan.
 
Metso Automationin markkinoilla Pohjois-Amerikan talouskasvun ei odoteta lisäävän lyhyellä aikavälillä automaation kysyntää. Euroopan markkinoiden odotetaan elpyvän viiveellä. Alkuvuoden myönteisen tuloskehityksen arvioidaan kuitenkin jatkuvan Metso Automationissa.
 
Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuoden 2004 liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan jonkin verran viime vuotista parempi. Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan merkittävästi viime vuotista parempi.
 
LIITE Metso Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2004
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2004 Lataa

Metso in Twitter