Pörssitiedote elokuuta 30, 2004 10.03.30 ap. CET

METSO TOIMITTAA JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KIINAAN

Metso Minerals toimittaa SCIP Swire SITA Waste Services Co. Ltd. (SCIP SSWS):lle Shanghaihin Kiinaan jätteenpolttolaitoksen. Ongelmajätteitä käsittelevä laitos käynnistyy vuonna 2006 ja on valmistuttuaan alan nykyaikaisin laitos Kiinassa. Asiakkaan toivomuksesta kaupan arvoa ei julkisteta.
 
Metso Mineralsin toimitus kattaa laitteiden lisäksi prosessisuunnittelun ja käynnistyksenvalvonnan. Laitokseen rakennetaan kaksi rinnakkaista käsittelylinjaa. Käsittelyjärjestelmään kuuluu sekä rumpu-uuni että jälkipalouuni. Laitoksen koko kapasiteetti on 60 000 tonnia kiinteitä, nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Polttolaitos toimii jälkipalouunin puhdistetuista kaasuista saatavalla energialla. Laitos tarjoaa palvelujaan Shanghain alueen teollisuuslaitoksille.
 
Jätteenpolttolaitoksen rakennusprojektista vastaa China Tianchen Chemical Engineering Corp. (TCC). Jätteenpolttolaitoksesta vastaava asiakas, SCIP Swire SITA Waste Services Co. Ltd. (SCIP SSWS), on kolmen yrityksen yhteenliittymä, johon kuuluu Shangain kemianteollisuuspuistoa kehittävä SCIP DC, Hongkongin johtaviin jätteenkäsittelyalan asiantuntijayrityksiin kuuluva Swire SITA ja vähemmistöomistajana New World HK.
 
Metso Minerals on toimittanut noin 30 vastaavaa laitosta eri puolille maailmaa, mutta laitos on ensimmäinen toimitus Kiinaan.
 
Jätteenpolttolaitokset ja muu lämpökäsittelyteknologia on osa Metso Mineralsin mineraalienkäsittelyyn liittyvää tarjontaa. Erilaisten lämpökäsittelyjen avulla muutetaan malmin ja mineraalien mekaanisia tai kemiallisia ominaisuuksia. Samoja menetelmiä voidaan soveltaa myös jätteidenkäsittelyyn.
 
Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien sekä huolto- ja asiantuntijapalvelujen maailmanlaajuinen toimittaja. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat kuitu- ja paperiteknologia (Metso Paper), kiven ja mineraalien käsittely (Metso Minerals) sekä automaatio- ja säätöteknologia (Metso Automation). Vuonna 2003 Metso-konsernin liikevaihto oli 4,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on runsaat 26 000 henkilöä yli 50 maassa. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.

Metso in Twitter