Pörssitiedote joulukuuta 30, 2005 11.31.46 ap. CET

Deutsche Bank AG:n omistusosuus Metsossa 4,97 prosenttiin

Metso-konserni on saanut ilmoituksen Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuuden laskusta yhtiössä. Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli hallussaan 27.12.2005 yhteensä 7 073 628 Metson osaketta, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä on 4,99 prosenttia Metson osakepääomasta.
 
Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli 27.12.2005 valtuutus käyttää äänioikeutta 7 043 073 osakkeella. Tämä valtuutus on 4,97 prosenttia Metson äänimäärästä.
 
Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä oli heidän aiemman ilmoituksensa mukaan 7,82 prosenttia Metson osakepääomasta ja 7,27 prosenttia äänimäärästä 14.4.2005.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com

Metso in Twitter