Pörssitiedote joulukuuta 22, 2005 11.00.13 ap. CET

Metson hallitus hyväksyi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2006-2008

Metso-konsernin hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelmän strategiakaudelle 2006-2008. Järjestelmä on osa Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden johdon palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelmä on suunnattu noin 50 avainhenkilölle.
 
Pidemmän tähtäimen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea vuoden 2006-2008 strategiassa asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamista ja ylittämistä sekä sitouttaa avainhenkilöitä yritykseen. Metson hallitus hyväksyi strategian elokuussa 2005. Osakepohjainen järjestelmä täydentää Metson vakiintuneita vuosittaisia kannustinjärjestelmiä, jotka nykyisin kattavat yli 80 prosenttia Metson henkilöstöstä.
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa kolme ansaintakautta, joista jokainen kestää yhden kalenterivuoden eli vuodet 2006, 2007 ja 2008. Hallitus on valtuuttanut Metson palkitsemisvaliokunnan päättämään osakepohjaisten palkkioiden maksamisesta.
 
Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden saavutettuun liikevoittoon. Palkkio maksetaan sekä osakkeina että rahana. Rahaosuuden on tarkoitus kattaa mahdolliset verot ja veroluonteiset maksut. Järjestelmän perusteella ansaittuja osakkeita ei voi luovuttaa edelleen kolmeen vuoteen palkkion maksamisesta.
 
Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa enintään 360 000 osaketta, joihin käytetään yhtiön omia osakkeita. Jos Metson osakkeen arvo ylittää 38 euroa, myönnettävien osakkeiden määrää lasketaan vastaavassa suhteessa. Metson hallitus päättää vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla omien osakkeiden hankkimisesta kannustinjärjestelmää varten.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 

Metso in Twitter