Pörssitiedote helmikuuta 2, 2005 12.18.17 ip. CET

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2004: LIIKETOIMINNAN TULOKSESSA SELVÄ KÄÄNNE PAREMPAAN

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2004: LIIKETOIMINNAN TULOKSESSA SELVÄ KÄÄNNE PAREMPAAN
 
 •         Vuonna 2004 Metso-konsernin liikevaihto oli 3 976 miljoonaa euroa (2003: 4 250 milj. e). Lasku johtui yritysmyynneistä. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla.
 •         Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 173 miljoonaa euroa (2003: 133 milj. e). Kertaluonteisten kulujen ja liikearvon poiston jälkeen liikevoitto oli 111 miljoonaa euroa (2003: 229 milj. e tappiolla).
 •         Tulos per osake oli 0,51 euroa (1,89 e negatiivinen vuonna 2003).
 •         Uusia tilauksia saatiin 4 374 miljoonan euron arvosta (2003: 4 256 milj. e). Konsernin jatkuvien toimintojen tilauskanta kasvoi 25 prosenttia ja oli vuoden lopussa 1 745 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot 2003: 1 396 milj. e).
 •         Nettovelkaisuusaste (gearing) oli vuoden lopussa 50,0 prosenttia (31.12.2003: 107,7 %).
 •         Hallitus ehdottaa 4.4.2005 pidettävälle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,35 euroa (2003: 0,20 euroa) osakkeelta.
 •  
  Vuonna 2004 talous kääntyi selvään kasvuun Yhdysvalloissa, Euroopassa kehitys oli vaatimatonta ja Kiinan nopea talouskasvu jatkui. Metso Paperin tuotteiden kysyntä oli edellisvuoden tapaan tyydyttävä. Paperiteollisuuden markkinatilanne heijastui asiakkaiden varovaisena investointiaktiviteettina, ja uusia paperikoneita tilattiin vähän. Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteiden kysyntä parani huomattavasti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Pitkään korkeina pysyneiden metallien hintojen ansiosta kaivosteollisuuden laitteiden kysyntä oli hyvä Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Metso Automationin kenttälaitteiden kysyntä kasvoi selvästi. Automaatiojärjestelmien kysyntä jäi edellisvuoden tasolle. 
   
  Metson jatkuvissa liiketoiminnoissa saatujen tilausten arvo nousi 10 prosenttia. Jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta oli vuoden lopussa 25 prosenttia edellisvuotista suurempi. Kaikkiaan Metson saamien tilausten arvo nousi 3 prosenttia vuodesta 2003, vuoden lopun tilauskannan ollessa 16 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.
   
  Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja liikearvon poistoa oli 173 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta. Myönteiseen tuloskehitykseen vaikutti Metso Mineralsin ja Metso Automationin merkittävästi parantunut kannattavuus, joka oli seurausta liiketoiminnan tehostamistoimista ja kasvaneista volyymeista. Vuonna 2004 Metson liikevoitto oli 111 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 72 miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta.
   
  "Painopisteemme vuonna 2004 oli kannattavuuden ja kassavirran parantamisessa sekä taseen vahvistamisessa. Kaikilla näillä osa-alueilla kehitys oli positiivista. Kannattavuutemme kehittyi myönteisesti Metso Mineralsin ja Metso Automationin hyvän tuloskehityksen ansiosta. Vuoden aikana taseemme vahvistui merkittävästi liiketoiminnan kassavirran sekä liiketoimintojen, kiinteistöjen ja osakkeiden myynnistä kertyneiden varojen johdosta. Nettovelkamme pienenivät noin 600 miljoonalla eurolla ja olivat vuoden lopussa 529 miljoonaa euroa", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
   
  Lähiajan näkymät
   
  Metso Paperin asiakasteollisuuksissa tehtaiden käyntiasteet ovat parantuneet, minkä arvioidaan vähitellen lisäävän investointihalukkuutta. Lähitulevaisuudessa Metso Paperin tuotteiden kysynnän odotetaan kuitenkin kohdistuvan pääosin uusintoihin ja jälkimarkkinapalveluihin.
   
  Metso Mineralsin vahva tilauskanta antaa hyvän perustan liikevaihdon kasvulle. Murskeentuotantoon liittyvien tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden vahvan investointiaktiviteetin ansiosta Metso Mineralsin mineraalienkäsittelyyn liittyvien tuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä.
   
  Metso Automationin markkinoiden arvioidaan jatkuvan hyvinä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja elpyvän sellu- ja paperiteollisuudessa.
   
  Toteutetut kustannusrakenteen keventämistoimet ja vahvistunut tilauskanta tukevat Metso-konsernin myönteistä tuloskehitystä. Metson liikevoiton arvioidaan vuonna 2005 olevan edellisvuotista parempi. Metso Mineralsin ja Metso Automationin myönteinen tuloskehitys tukee pääsyä taloudellisiin tavoitteisiin. Metso Paperin ja Metso Venturesin tavoitteet ovat kuitenkin haastavat. Kokonaisuudessaan Metso-konsernin vuodeksi 2005 asetetut taloudelliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan.
   
  Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituissa muissa teollisuuksissa. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
   
   
   
  Esitteet
  Nimi
  Tilinpäätös 2004 Lataa

  Metso in Twitter