Pörssitiedote helmikuuta 2, 2005 10.39.23 ap. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa kuutta jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitysvaliokunta ehdottaa 4. huhtikuuta 2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän laskemista kuuteen. Uudeksi jäseneksi esitetään Ahlstrom Oyj:n talousjohtaja Svante Addea.
 
Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Satu Huber, Matti Kavetvuo, Juhani Kuusi ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen vuoden toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Kavetvuota ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramoa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Risto Hautamäki on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
 
Svante Adde, 49, on toiminut Ahlstrom Oyj:n talousjohtajana (CFO) vuodesta 2003. Aiemmin Adde on työskennellyt mm. kansainvälisen Lazard-investointipankkikonsernin palveluksessa. Adde on Ruotsin kansalainen ja asuu Lontoossa.
 
Hallituspalkkiot
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille ehdotetaan maksettavan 40 000 euroa ja hallituksen jäsenille 30 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Henkilöstön hallintoedustus
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että Metso-konsernin suomalaiset yksiköt ja Metson johto esittävät, että jatkossa henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Tähän asti henkilöstön edustaja on ollut hallituksen jäsen.
 
Nimitysvaliokunta
 
Metson nimitysvaliokunnan muodostavat Heikki Sara, johtaja, liiketoiminnan strateginen kehitys (UPM-Kymmene Oyj), Markku Tapio, johtaja, omistajapolitiikan yksikkö (Suomen valtio), Kari Puro, toimitusjohtaja (Ilmarinen) ja Matti Vuoria, toimitusjohtaja (Varma). Metson hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokuntaan kuuluu Metson neljän suurimman, 1.12.2004 rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituissa muissa teollisuuksissa. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter