Pörssitiedote maaliskuuta 4, 2005 08.30.59 ap. CET

Metso myy Metso Drivesin pääomasijoittaja CapManille 98 miljoonalla eurolla

Metso-konserni on solminut sopimuksen mekaanisia voimansiirtolaitteita valmistavan Metso Drivesin myymisestä CapManin hallinnoimille rahastoille. Velaton kauppahinta on noin 98 miljoonaa euroa. Metso Drives Oy ja sen ulkomaiset tytäryhtiöt siirtyvät CapManin hallinnoimien rahastojen omistukseen, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu.
 
"Metson osalta kaupassa on kyse strategisesta valinnasta", Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa. "Metso Drivesin liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät suotuisasti vuonna 2004.  Näimme kuitenkin, että Drivesin suurin kasvupotentiaali on tuuliturbiineissa ja muilla aloilla, jotka eivät kuulu Metson ydinliiketoimintaan. Yhteistyö Drivesin ja Metson eri yksiköiden, erityisesti Metso Paperin kanssa, jatkuu. Pidämme tärkeänä, että Drives kehittää jatkossakin kilpailukykyisesti tuotteita ja palveluita myös Metson tarpeisiin."
 
Metso Ventures -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan Metso Drivesin liikevaihto vuonna 2004 oli 157 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on noin 890 henkilöä Suomessa, Saksassa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa, ja he jatkavat perustettavan yhtiön palveluksessa ns. vanhoina työntekijöinä. Metso Drives  on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden mekaanisten käyttöjen toimittaja ja yksi johtavista tuuliturbiinivaihteiden valmistajista. Lisäksi se toimittaa asiakasteollisuuksilleen huoltopalveluita.
 
"Metso Drives on teknisesti vahva toimija, jolla on hyvä asema kaikissa kolmessa liiketoiminnassaan. Metso on kehittänyt yhtiön toimintaa aktiivisesti, joten meidän on hyvä jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja aseman vahvistamista kansainvälisillä markkinoilla olemassa olevan pohjalta", sanoo CapManin senior advisor Orvo Siimestö, josta tulee yhtiön hallituksen puheenjohtaja.
 
Metso Drivesin toimitusjohtajana jatkaa Erkki Pylvänäinen. "Odotamme CapManin tuovan meille uusia mahdollisuuksia ja resursseja, sillä historiallisesti CapMan on kasvattanut kohdeyrityksiensä toimintaa orgaanisesti ja yritysostojen avulla", Pylvänäinen toteaa. "Kasvupotentiaalia meille tuo myös jatkuva yhteistyö Metson kanssa."
 
Metso kirjaa vuonna 2005 Metso Drivesin myynnista noin 18 miljoonan euron verovapaan myyntivoiton. Myyntivoitto raportoidaan IFRS:n mukaisesti Myydyt liiketoiminnot -rivillä Jatkuvien liiketoimintojen nettotuloksen jälkeen. Samalla rivillä raportoidaan myös Drivesin toiminnan nettotulos vuonna 2005 kaupan toteutumiseen asti.
 
CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja erikoistunut keskisuuriin yritysjärjestelyihin (buyout) eri teollisuuden aloilla, teknologiasijoituksiin tietotekniikka- ja telekommunikaatioaloilla sekä sijoituksiin life science -toimialalla. CapManin tiimiin kuuluu yhteensä noin 80 henkilöä Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. CapMan hallinnoi pohjoismaisia rahastoja, joilla on noin 1,3 mrd. euron pääomat. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 

Metso in Twitter