Pörssitiedote maaliskuuta 31, 2005 01.41.29 ip. CET

Metson IFRS:n mukaiset vertailutiedot 2004

Metso-konserni julkaisee ensimmäisen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti laaditun tilinpäätöksen 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta. Vuoden 2005 vertailutietona esitetään yhden vuoden tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja oman pääoman erittely, minkä vuoksi varsinainen siirtymäajankohta IFRS:n mukaiseen raportointiin on 1.1.2004. Oheisessa tiedotteessa julkaistavien vuoden 2004 vertailulukujen tarkoituksena on kertoa osakkeenomistajille ja sidosryhmille siirtymisen vaikutuksista yhtiön taseeseen ja tuloslaskelmaan.
 
Metsolle IFRS:n käyttöönoton aiheuttamat merkittävimmät muutokset Suomen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards, FAS) verrattuna olivat vuoden 2004 tuloksen paraneminen ja oman pääoman pieneneminen. Tulosparannukseen keskeisimmät vaikuttavat tekijät olivat Suomen työeläkejärjestelmän muutosten seurauksena tehty eläkevastuiden purku sekä se, ettei IFRS:ssä tehdä liikearvopoistoja. Tärkeimmät osakekohtaista omaa pääomaa heikentävät tekijät IFRS:n mukaan raportoitaessa ovat eläkevastuiden kasvu ja verosaatavien pieneminen. Erot on esitetty tarkemmin tiedotteessa.
 
 
Tiedotteessa esitetään IFRS:n mukaisesti laadittu siirtymäajankohdan 1.1.2004 konsernitase, konsernin tuloksen ja oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2004 ja 31.12.2004 sekä konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen IFRS-vertailutiedot tilikaudelta 1.1 - 31.12.2004.
 
Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Vuoden 2004 neljännesvuositiedot IFRS:n mukaisina julkaistaan ennen vuoden 2005 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkaisua.
 
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 23 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
Esitteet
Nimi
Metso IFRS tiedote Lataa

Metso in Twitter