Pörssitiedote huhtikuuta 15, 2005 03.01.15 ip. CET

Deutsche Bank AG:n omistus Metsossa

Metso-konserni on saanut ilmoituksen Deutsche Bank AG:n ja sen tytäryhtiöiden omistusosuuden noususta yhtiössä.
 
8.4.2005 Deutsche Bank AG ja sen tytäryhtiöt omistivat 15 915 808 kpl Metson osakkeita, joihin heillä oli määräysvalta. Tämä osakemäärä on 11,68 prosenttia Metson osakemäärästä.
 
Tästä osakemäärästä Deutsche Bank AG:lla ja sen tytäryhtiöillä on valtuutus käyttää äänioikeutta 15 569 254 osakkeella 8.4.2005. Tämä valtuutus edustaa 11,43 prosenttia Metson äänimäärästä.
 
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 

Metso in Twitter