Pörssitiedote huhtikuuta 15, 2005 11.19.03 ap. CET

Metso-konsernilla selvästi viime vuotta parempi ensimmäinen neljännes

 
Metso-konsernin IFRS-standardien mukaan laskettu liikevoitto tammi-maaliskuussa 2005 on alustavien ja tilintarkastamattomien tietojen mukaan yli 50 miljoonaa euroa. Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen IFRS:n mukaan laskettu liiketulos oli tappiollinen.
 
Metso Minerals ja Metso Automation paransivat vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä kannattavuuttaan selvästi vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
 
Myös Metso Paperin liikevoitto parani viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä, jota rasittivat eräät kertaluonteiset kustannukset. Metso Paper ei kirjannut kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lisää kustannuksia viime vuonna aloitettuun liiketoimintakonseptin uudistamisohjelmaan liittyvistä toimenpiteistä.
 
Metso Drivesin myynnistä toteutunut noin 18 miljoonan euron verovapaa myyntivoitto kirjataan kuluvan vuoden toiselle neljännekselle.
 
Ensimmäisen neljänneksen myönteinen tuloskehitys tukee pääsyä Metso-konsernille vuodeksi 2005 asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia.
 
Metso julkaisee osavuosikatsauksensa keskiviikkona 27.4.2005.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter