Pörssitiedote heinäkuuta 27, 2005 12.11.03 ip. CET

Metso-konsernin tammi-kesäkuun 2005 osavuosikatsaus: VAHVA TULOSKEHITYS JATKUI; KONSERNIN VUODELLE 2005 ASETETUT TALOUDELLISET TAVOITTEET YLITETÄÄN

 •         Metso-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2005 kasvoi 15 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 1 922 miljoonaa euroa (1-6/2004: 1 672 milj.e).
 •         Toisella neljänneksellä liikevoitto (EBIT) vahvistui edelleen ja oli 83 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevoitto oli 138 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 7,2 (37,4 milj. e ja 2,2 %).
 •         Osakekohtainen tulos oli 0,75 euroa (-0,03 e).
 •         Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tilauskanta kasvoi 27 prosenttia viime vuoden lopusta ja oli kesäkuun lopussa 2 157 miljoonaa euroa (31.12.2004: 1 705 milj. e). Uusia tilauksia saatiin yhteensä 2 292 miljoonan euron arvosta (2 239 milj. e).
 •         Liiketoiminnan kassavirta oli 124 miljoonaa euroa.
 •         Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 17,3 prosenttia (4,6 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 21,0 prosenttia (-0,9 %).
 •         Nettovelkaisuusaste (gearing) oli kesäkuun lopussa 25,8 prosenttia (31.12.2004: 49,7 %).
 •         Konsernin vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 4,1 miljardiin euroon, ja taloudelliset tavoitteet arvoidaan ylitettävän.
 •  
  Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Metso siirtyi vuoden 2005 alusta kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön.
   
  "Metso on vuosina 2004 ja 2005 keskittynyt parantamaan kannattavuuttaan ja vahvistamaan tasettaan. Uudet liiketoimintakonseptit ja tekemämme rakennemuutokset tuottavat nyt tulosta. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa Metson kehittämistä", Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta toteaa.
   
  "Myös jatkossa painotamme toiminnan tehostamista kaikilla liiketoiminta-alueillamme, erityisesti Metso Paperissä. Suuntaamme johtamista kuitenkin aikaisempaa enemmän kannattavaan kasvuun alkaen Metso Automationista ja Metso Mineralsista. Tavoittelemme ensisijaisti orgaanista kasvua etenkin kehittyvillä markkinoilla. Lisäksi selvitämme nykyistä toimintaamme täydentäviä yritysostomahdollisuuksia kilpailukykymme sekä tuote- ja palvelutarjontamme vahvistamiseksi. Vaikka olemme tyytyväisiä tämän vuoden yleiseen kehitykseen, näemme, että Metsossa on edelleen paljon mahdollisuuksia kasvuun ja jatkuvaan parantamiseen", Elorantaa toteaa.
   
  Metson päätuotteiden kysyntä oli hyvää vuoden toisella neljänneksellä. Massa- ja paperiteollisuuden korkeat käyntiasteet pitivät Metso Paperin laite- ja koneuusintojen sekä jälkimarkkinapalvelujen kysynnän hyvänä. Myös uusien paperikoneiden markkinat piristyivät, ja Metso kirjasi toisella neljänneksellä kahden uuden paperikoneen tilaukset.
   
  Rakennus- ja maanrakennusteollisuudessa murskeen ja samalla myös Metso Mineralsin murskaus- ja seulontalaitteiden sekä jälkimarkkinapalvelujen kysyntä jatkui hyvänä Euroopassa ja Aasiassa ja erinomaisena Pohjois-Amerikassa. Metso Mineralsin kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä jatkui hyvänä.
   
  Metso Automationin tuotteiden ja palvelujen kysyntä säilyi hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
   
  Konsernin liikevoitto parani selvästi vertailukaudesta ja oli 138,0 miljoonaa euroa eli 7,2 prosenttia liikevaihdosta. Metso Mineralsin kannattavuuden parantuminen jatkui. Myös Metso Paperin kannattavuus parani selvästi vertailukaudesta liiketoiminnan tehostamisen ja paremman kapasiteetin käyttöasteen ansiosta. Metso Automationin kannattavuus pysyi hyvänä.
   
  Lähiajan näkymät
   
  Massa- ja paperiteollisuudessa uusintojen ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä. Myös uusinvestointien arvioidaan piristyvän vähitellen lähinnä Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Laajojen tieverkoston kehittämishankkeiden arvioidaan pitävän murskeentuotantoon liittyvien laitteiden ja tuotteiden kysynnän hyvänä. Kaivosteollisuudessa kysynnän arvoidaan säilyvän vahvana, vaikka pula kokeneesta henkilöstöstä ja muista resursseista saattaa hieman tasata investointiaktiviteettia.
   
  Hyvä markkinatilanne ja kustannusrakenteen keventämistoimet, vahvistunut tilauskanta sekä ensimmäisen vuosipuoliskon tulos tukevat myönteisen kannattavuuskehityksen jatkumista. Metso Mineralsin ja Metso Automationin arvioidaankin ylittävän selvästi vuodeksi 2005 asetetut liikevoittotavoitteet. Metso Paperin liikevoittotavoite on haastava, koska tulosta rasittaa Pehmopaperit-liiketoiminnan heikko kannattavuus ja uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kustannukset. Metso Venturesin liikevoiton arvioidaan jäävän hieman tavoitteesta pääasiassa rakenteellisten muutosten vuoksi.
   
  Vuodeksi 2005 Metso-konsernille asetetut taloudelliset tavoitteet ovat liikevoitto 6 prosenttia liikevaihdosta ja sitoutuneen pääoman tuotto 12 prosenttia. Konsernin vuoden 2005 liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 4,1 miljardiin euroon, ja vuodeksi 2005 asetetut taloudelliset tavoitteet arvioidaan ylitettävän.
   
  Metson strategisista ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan elokuun lopulla järjestettävässä pääomamarkkinapäivässä (Capital Markets Day).
   
  Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
  Esitteet
  Nimi
  Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2005 Lataa

  Metso in Twitter