Pörssitiedote elokuuta 31, 2005 08.00.40 ap. CET

Metso laajentaa metallinkierrätysliiketoimintaansa yrityskaupalla Yhdysvalloissa

 
Metso Minerals on ostanut yhdysvaltalaisen metallinmurskaustuotteiden toimittajan, Texas Shredder, Inc:in, joka toimii Teksasin San Antoniossa. Myyjä on yksityinen sijoittajaryhmä, jota johtaa riskipääomasijoitusyhtiö Capital Southwest Corporation. Kauppahinta on noin 13 miljoonaa euroa.
 
Texas Shredder on metallinmurskauslaitosten ja niihin liittyvien jälkimarkkinatuotteiden johtava toimittaja Pohjois-Amerikassa. Texas Shredderin tilintarkastamaton liikevaihto 30. kesäkuuta 2005 päättyvältä tilikaudelta oli 46 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee 33 henkilöä.
 
Yrityskaupan myötä Metso Minerals vahvistaa merkittävästi asemaansa maailman suurimmilla metallinkierrätysmarkkinoilla Pohjois-Amerikassa, missä käsitellään vuosittain 70 miljoonaa tonnia romumetallia. Texas Shredder täydentää myös Metson rauta- ja värimetallien erotukseen ja pölynpoistoon liittyvää teknologiaa sekä jälkimarkkinaosaamista. Texas Shredder on toimittanut laitteita yli 60 metallinmurskauslaitokseen.
 
Ostettu yritys liitetään Metso Mineralsin nykyisiin metallinkierrätystoimintoihin Yhdysvalloissa. Toiminta jatkuu Metso Texas Shredder, Inc. -nimen alla.
 
Metson metallinkierrätysliiketoiminta on kehittynyt suotuisasti siitä lähtien, kun siitä tuli osa Metso Mineralsia Svedala-kaupan yhteydessä vuonna 2001. Liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa, ja vuonna 2004 se oli noin 130 miljoonaa euroa. Texas Shredderin hankinnan jälkeen yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan nousevan 200 miljoonaan euroon. Myönteinen kehitys johtuu pääasiassa teräksen kysynnän maailmanlaajuisesta kasvusta.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
www.metso.com
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter