Pörssitiedote syyskuuta 2, 2005 09.04.02 ap. CET

Metso toimittaa ympäristömyötäiset sellunvalkaisujärjestelmät Japaniin ja Espanjaan

Metso Paper toimittaa korkeasakeusotsonivalkaisujärjestelmät Daio Paper Corporationille Japaniin ja Sniace Groupille Espanjaan. Tilausten yhteisarvo on noin 30 miljoonaa euroa. Uudet valkaisulinjat käynnistyvät huhtikuussa 2006 Japanissa ja helmikuussa 2007 Espanjassa.
 
Asennettava uusi teknologia muuttaa nykyisiä valkaisuprosesseja ympäristöä vähemmän kuormittavaksi. Metso Paperin otsoniteknologia vähentää huomattavasti sekä jätevesipäästöjä että tuoreveden kulutusta. Pääprosessilaitteiden lisäksi Metso Paper toimittaa suunnittelu- ja tehdaspalveluita.
 
Daio Paperin valkaisuprosessin modernisointi
 
Metso Paper modernisoi Daio Paperin Mishiman tehtaan sellunvalkaisuprosessin Japanissa. Tehdas valmistaa 1 600 tonnia päivässä valkaistua ECF-sellua lehtipuusta omille, integroiduille paperikoneilleen. Otsonivalkaisureaktorien ja lisälaitteiden lisäksi Metso Paper toimittaa pesupuristimia sellun pesuun ja sakeuden nostamiseksi valkaisuprosessin vaatimalle tasolle.
 
Daio Paper Corporationin tuotantokapasiteetti on 2 miljoonaa tonnia paperia ja miljoona tonnia sellua vuodessa.
 
Sniacen Torrelavegan tehdas muuttuu täysin kloorittomaksi
 
Metso Paper muuttaa Sniacen Torrelavegan sellutehtaan valkaisujärjestelmän. Tehtaan päivätuotanto nousee 180 tonnista 240 tonniin eukalyptuksesta valmistettua sulfiittiliukosellua. Nykyinen valkaisu korvataan täysin kloorittomalla (TCF) valkaisujärjestelmällä. Uuden prosessin ansiosta suuri osa jätevedestä saadaan talteen ja hyödynnetään ligniinintuotannossa. Lisäksi uuden valkaisuprosessin käyttökustannukset ovat noin 50 % nykyistä pienemmät.
 
Sniace Groupin nykyinen tuotantokapasiteetti on 60 000 tonnia liukosellua vuodessa. Tuotannosta 40 % käytetään viskoosin valmistukseen ryhmän sisällä ja loppuosa menee pääasiassa vientiin. Investointi uuteen valkaisulaitokseen ja yhden sellukeittimen lisäys kasvattavat selluntuotannon 79 000 tonniin vuodessa.
 
Metso on maailmanlaajuinen teknologiayhtiö, joka palvelee asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. Metso-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 mrd euroa, ja sillä on noin 22 000 työntekijää yli 50 maassa. Metson osakkeet on noteerattu Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.
 
www.metso.com
 

Metso in Twitter