Pörssitiedote tammikuuta 31, 2006 03.00.44 ip. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

 
Metso Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2005 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 4. huhtikuuta 2006, että hallituksen jäsenten lukumäärä nostetaan kuudesta seitsemään. Uusiksi jäseniksi esitetään Christer Gardellia, joka on Cevian Capitalin Managing Partner, ja professori Yrjö Neuvoa.
 
Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Satu Huber, Matti Kavetvuo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Kavetvuota ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramoa. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhani Kuusi on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.
 
Christer Gardell, MBA, on ruotsalaisen sijoitusyhtiö Cevian Capitalin perustaja ja osakas. Gardell toimii nykyisin Lindexin hallituksen puheenjohtajana ja Skandian hallituksen jäsenenä.
 
Professori, tekniikan tohtori Yrjö Neuvo toimi vuosina 1993-2005 Nokian teknologiajohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän jäi eläkkeelle Nokian palveluksesta 1.1.2006. Ennen Nokialle siirtymistään Neuvo toimi Tampereen teknillisen yliopiston professorina ja Suomen Akatemian akatemiaprofessorina.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavan 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
 
Henkilöstön hallintoedustus
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstöryhmien edustajan asiantuntijajäsenekseen huhtikuussa 2006.
 
Nimitysvaliokunta
 
Metson nimitysvaliokunnan muodostivat Markku Tapio (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja), johtaja, omistajapolitiikan yksikkö (Suomen Valtio); Lars Förberg, Managing Partner (Cevian Capital); Kari Puro, toimitusjohtaja (Ilmarinen) ja Mikko Koivusalo, sijoitusjohtaja (Varma). Metson hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.  Nimitysvaliokuntaan kuului Metson neljän suurimman, 1.12.2005 rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2004 oli noin 4 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter