Pörssitiedote lokakuuta 25, 2006 12.05.59 ip. CET

Metso päivittää taloudelliset tavoitteensa ja osinkopolitiikansa

 
Metson vuosittaisen strategiaprosessin tuloksena Metson hallitus on tänään päivittänyt Metson taloudelliset tavoitteet ja korottanut osinkopolitiikkaa. Päätöksen taustalla ovat Metson positiivinen taloudellinen kehitys sekä suotuisana jatkuva markkinatilanne. Nämä uudet taloudelliset tavoitteet korvaavat edelliset, elokuussa 2005 asetetut tavoitteet.
 
-         Keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia. Kasvu saavutetaan sekä orgaanisesti että arvoa lisäävien, täydentävien yritysostojen kautta. Suuret yritysostot, joilla on merkittävä vaikutus Metsoon, kuten Aker-Kvaerner Pulping ja Power -liiketoimintojen osto, tulevat tämän 10 prosentin kasvutavoitteen päälle.
-         Liikevoitto (EBIT-%) yli 10 prosenttia liikevaihdosta.
 
Lisäksi Metson tavoitteena on, että sen tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut, pääomarakenne ja kassavirta tukevat vahvaa investointiluokitusasemaa luottoluokituksissa.
 
Metso on myös korottanut osinkopolitiikkaansa. Tavoitteena on jakaa vuosittaisena osinkona tai muilla keinoilla palauttaa pääomaa vähintään 50 prosenttia (aikaisemmin 40 prosenttia) osakekohtaisesta tuloksesta.
 
"Jatkamme kannattavan kasvun strategian toteuttamista. Tavoitteenamme on täysimääräisesti hyödyntää tämänhetkisen markkinatilanteen tarjoamat kasvumahdollisuudet, kasvattaa jälkimarkkinaliiketoimintaa sekä turvata jatkuva, kestävä kannattavuus yli suhdannevaihtelujen", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta. "Meillä on yhä runsaasti mahdollisuuksia parantaa toimintaamme, joten tilaa itsetyytyväisyydelle ei ole - jatkuvasta vahvasta taloudellisesta kehityksestä huolimatta." 
 
"Tavoitteenamme Metsossa on kannattava kasvu - kasvamme, jotta voimme tehdä enemmän tulosta. Metso Paperin tavoitteena on edelleen varmistaa kannattavuuden jatkuva parantaminen ja kasvattaa jälkimarkkinaliiketoimintaa. Metso Mineralsin ja Metso Automationin tavoitteina on hyödyntää täysin markkinakasvu ja samalla varmistaa vuosittainen tulosparannus. Myönteinen kehityksemme, erittäin vahva tilauskanta ja suotuisat markkinanäkymät antavat meille luottamusta odottaa, että myös tulevista vuosista tulee hyviä sekä Metsolle että osakkeenomistajillemme", korostaa Eloranta. 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.


 

Metso in Twitter