Pörssitiedote lokakuuta 25, 2006 12.05.11 ip. CET

Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006

Tiedotustilaisuus tänään keskiviikkona 25.10.2006 suomeksi klo 13.30 ja englanniksi klo 15.00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki.
Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com.
 
Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006
 
Tilausten saanti jatkui vahvana ja kannattavuus parani edelleen; luottavaiset näkymät vuoteen 2007
 
Keskeistä kolmannella neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin heinä-syyskuussa 1 321 miljoonan euron arvosta, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (Q3/05: 916 milj. e).
  • Tilauskanta kasvoi 47 prosenttia syyskuun 2005 lopusta ja oli syyskuun 2006 lopussa 3 022 miljoonaa euroa (30.9.2005: 2 059 milj. e).
  • Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja oli 1 169 miljoonaa euroa (Q3/05: 1 045 milj. e).
  • Liikevoitto oli 120,4 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (Q3/05: 95,5 milj. euroa ja 9,1 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (Q3/05: 0,47 e).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 143 miljoonaa euroa (Q3/05: 15 milj. e).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 22,1 prosenttia (Q3/05: 18,3 %).
 
"Metson toimintaympäristö säilyi myönteisenä kolmannella neljänneksellä, mikä näkyi vilkkaana tilausten saantina. Tämän seurauksena meillä on nyt erittäin vahva tilauskanta, josta noin kaksikolmannesta toimitetaan vuonna 2007 tai myöhemmin", Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta sanoo. "Jotta saisimme kaiken hyödyn irti tästä tilanteesta, vahvistamme edelleen toimituskapasiteettiamme ja globaalia hankintaverkostoamme. Kehitämme jatkuvasti myös jälkimarkkinaliiketoimintaamme."
 
Eloranta korostaa, että Metson kehitys on ollut jatkuvaa ja tasaista - ja hyvin vahvaa. "Metson saadut tilaukset viimeisten 12 kuukauden ajalta, lokakuusta 2005 syyskuuhun 2006, ylittivät 5,6 miljardia euroa eli olemme siirtyneet täysin uuteen kokoluokkaan. Samaan aikaan kustannusrakenteemme on pysynyt terveenä voimakkaasta kasvusta huolimatta, ja kassavirtamme on myös vahvaa."
 
"Arvioimme hyvän kehityksemme jatkuvan myös viimeisellä neljänneksellä, joten on ilmeistä, että 2006 tulee olemaan Metson kaikkien aikojen paras vuosi. Suotuisana jatkuva markkinanäkymä, vahva tilauskanta ja meneillään olevat sisäiset kehitysprojektit antavat meille luottamusta odottaa, että vuodesta 2007 tulee jälleen hyvä vuosi Metsolle", Eloranta tiivistää.
 
Lähiajan näkymät
 
Metson markkinanäkymissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suotuisan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan maarakennus-, kaivos- ja energiateollisuudessa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Yleisesti ottaen massa- ja paperiteollisuuden kysynnän arvioidaan säilyvän tyydyttävänä.
 
Metso Paperin tuotteista uusien paperi- ja kartonkikoneiden markkinanäkymät ovat vahvimmat Aasiassa, missä useat asiakkaat suunnittelevat aktiivisesti uusia investointeja. Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla koneuudistusten ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan säilyvän nykytasolla. Sekä uusien pehmopaperikoneiden että pehmopaperikoneuudistusten markkinoiden arvioidaan olevan hyvät. Uusien kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan vilkkaina Etelä-Amerikassa ja hyvinä Aasiassa.
 
Metso Mineralsin maarakennukseen liittyvien laitteiden ja palvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä tieverkoston kehittämishankkeiden ja muiden infrastruktuuri-investointien ansiosta. Kaivos- ja metallinkierrätyslaitteiden kysynnän arvioidaan säilyvän vahvana. Suuret kaivosyhtiöt jatkavat mittavien investointien valmisteluja ja toteuttamista. Kaivosteollisuudessa hankkeet painottuvat entistä suurempiin laitteisiin ja projekteihin.
 
Metso Automationin markkinatilanteen arvioidaan säilyvän hyvänä energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa ja tyydyttävänä massa- ja paperiteollisuudessa.
 
Vahvan tilauskannan ja suotuisan markkinanäkymän perusteella Metson taloudellisen tuloksen arvioidaan jatkuvan hyvänä myös loppuvuonna. Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 10 prosenttia vuonna 2006. Suotuisana jatkuva markkinanäkymä, vahva tilauskanta ja meneillään olevat sisäiset kehitysprojektit antavat positiiviset näkymät Metson taloudelliselle kehitykselle vuonna 2007.
 
Metson liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat arviot eivät sisällä yritysostoista tai -myynneistä johtuvia muutoksia.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Metson vuoden 2006 tilinpäätös julkaistaan 7.2.2007.
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
Esitteet
Nimi
Metson osavuosikatsaus 1.1.-30.9 Lataa

Metso in Twitter