Pörssitiedote marraskuuta 23, 2006 10.00.28 ap. CET

Metso myy ruotsalaisen Metso Powdermet AB:n Sandvikille

 Metso on sopinut myyvänsä ruotsalaisen Metso Powdermet AB:n koko osakekannan Sandvik AB:lle. Kauppa uskotaan saatavan päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.
 
Surahammarissa sijaitseva Metso Powdermet AB on pulverimetallurgiaan perustuvien, kuumaisostaattisella puristuksella (hot isostatic pressing, HIP) valmistettujen tuotteiden ja komponettien johtavia toimittajia. Se toimittaa materiaaliteknologiaratkaisuja pääasiassa offshore-, konepaja- ja energiateollisuudelle. Metso Powdermet AB:n liikevaihdon vuonna 2006 arvioidaan olevan 10 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa on 13 henkilöä.
 
Yritysmyynti perustuu Metson strategiaan keskittyä ydinliiketoimintoihinsa.
 
Metso Powdermet Oy Suomessa on edelleenkin osa Metso-konsernia. Sen toimintoja laajennetaan materiaaliteknologiseksi tutkimus- ja kehitysyksiköksi, joka palvelee Metson liiketoimintojen lisäksi ulkopuolisia asiakkaita.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Vesa Kainu, toimitusjohtaja, Metso Ventures, puh. 0204 84 3258
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen. 

Metso in Twitter