Pörssitiedote joulukuuta 12, 2006 04.28.05 ip. CET

Euroopan komissio hyväksyi Metson Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen oston

 
 
Metson Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen osto on tänään hyväksytty Euroopan komissiossa. Päätös edellyttää tiettyjen päällekkäisten teknologioiden myyntiä (ns. remedy package). Yrityskauppa suunnitellaan saatavan päätökseen vuoden 2006 lopussa.
 
Metso Paperin ja Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen yhteenlaskettu rullaava 12-kuukauden (Q4/2005 - Q3/2006) liikevaihto on noin 2,4 miljardia euroa, josta noin puolet muodostuu Metson ja Aker Kvaernerin yhteenlasketusta Fiber- ja Power-liiketoiminnoista. Yrityskaupan valmistuttua Metso Paper työllistää noin 10 500 henkilöä (8 766 henkilöä 31.9.2006).
 
Euroopan komission päätöksen mukaisesti Metso on allekirjoittanut tiettyjen teknologioiden myyntiä koskevan sopimuksen Groupe Laperrière & Verreault Inc.:n (GL&V) kanssa. Sopimus koskee Kvaerner Pulpingin sellunpesu-, happidelignifikointi- ja valkaisuliiketoimintoja sekä Metson eräkeittoliiketoimintaa ja sen lisensiointia takaisin Metsolle. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta. Myynti toteutetaan heti, kun yrityskauppa Aker Kvaernerin kanssa on saatettu päätökseen.
 
Myytävä kokonaisuus muodostaa noin 4 prosenttia Metso Paperin ja Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen yhteenlasketusta liikevaihdosta. Myynti koskettaa noin 200 työntekijää Kvaerner Pulpingin Karlstadin yksikössä Ruotsissa ja Metso Paperin Porin yksikössä. Henkilöstöneuvottelut aloitetaan ensi tilassa.
 
Kun yrityskauppa on saatu päätökseen, Metso pystyy toimittamaan täydellisiä sellutehtaita, niiden modernisointeja ja tarvittava huoltotoimintoja. "Erityisesti Etelä-Amerikassa  ja Aasiassa monet selluntuottajat toimivat mieluiten yhden toimittajan kanssa, joka pystyy tarjoamaan selluntuotanto- ja energiantalteenottoteknologiaa sekä jälkimarkkinapalveluita. Yrityskaupan myötä mahdollisuutemme palvella asiakkaitamme näissä projekteissa parantuvat merkittävästi. Samanaikaisesti näemme suuria kasvumahdollisuuksia voimantuotantopuolella, erityisesti ympäristöystävällisten, bio-polttoaineisiin perustuvien energiantuotantoratkaisujen osalta", sanoo Bertel Langenskiöld, joka johtaa Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen yhdistämisprosessia Metsossa.
 
Metso alkoi jo viime kesänä suunnitella Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen ja Metso Paperin yhdistymistä kilpailuviranomaisten asettamien rajoitusten puitteissa. Tarkoituksena on ollut taata asiakaspalvelun jatkuvuus ja toimintojen joustava siirtyminen Euroopan komission asettamien vaatimusten mukaisesti. Liiketoimintojen yhdistäminen alkaa, kun kauppa on saatu päätökseen.
 
Kauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä huhtikuussa 2006 sovittu velaton kauppahinta oli noin 335 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta täsmentyy ostohetken tasearvojen perusteella. Metso julkistaa lopullisen kauppahinnan, jossa on huomioitu myös teknologioiden myynti, kun osapuolet ovat sopineet ostohetken tasearvoista. Metso päivittää arvionsa synergioista saatavista kustannussäästöistä sekä kertaluonteisista kustannuksista, teknologioiden myynti mukaan lukien, kun yhdistymistä suunnittelevat työryhmät ovat viimeistelleet suunnitelmansa Euroopan komission hyväksynnän myötä käyttöön saatavien tietojen perusteella.

Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoiminnot työllistävät yhteensä noin 2 000 henkilöä. Vuonna 2005 niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 565 miljoonaa euroa ja liikevoitto Aker Kvaernerin allokoimien konsernikustannusten jälkeen 35 miljoonaa euroaa.
 
GL&V on kanadalainen yritys, joka toimittaa nesteen/kiinteän aineen erottamiseen tarkoitettuja teollisia ratkaisuja. Se työllistää noin 2 300 henkilöä ja sillä on maailmanlaajuinen asiakaskunta eri teollisuuden aloilla, mm. paperi- ja selluteollisuudessa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 23 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
www.akerkvaerner.com
www.glv.com
 
 
Lisätietoja antavat:
 
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni,  puh. 0204 84 3000
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Kuidut -liiketoimintalinja ja Aker Kvaernerin Pulping- ja Power-liiketoimintojen yhdistäminen, Metso Paper, puh. 0204 84 3200
 
Sijoittajasuhteet:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter