Pörssitiedote joulukuuta 8, 2006 10.40.49 ap. CET

Valmet Automotiven tuotantomäärät laskevat keväällä

Valmet Automotiven tuotantomäärien arvioidaan laskevan kevään aikana vaiheittain niin, että huhtikuussa 2007 tuotantomäärän arvioidaan olevan noin 100 autoa päivässä. Vuoden 2006 ensimmäisen 11  kuukauden aikana päivittäinen tuotantomäärä on ollut keskimäärin noin 150  autoa. Tuotantomäärien laskun syynä on automarkkinoiden yleinen epävarmuus ja sen vaikutukset autotehtaan tuotteiden kysyntään. Volyymin lasku merkitsee lisävähennystarvetta myös henkilöstössä.
 
Valmet Automotive ilmoitti marraskuussa päivittäisen tuotantomäärän laskusta 153 autosta 132 autoon. Samalla aloitettiin yt-neuvottelut, jotka  koskivat tuolloin 80 henkilöä. Yhtiö on antanut tänään käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstön edustajille tiedon edelleen pienentyvien tuotantomäärien vaikutuksesta henkilöstöön. Henkilöstön vähennystarve on kokonaisuudessaan nyt noin 260 henkilöä aiemmin arvioidun 80 sijasta. Yhteistoimintaneuvottelujen päätökset pyritään tekemään aikaisemmin tiedotetun aikataulun mukaisesti joulukuun toiseksi viimeisellä viikolla.
 
Autotehtaalla työskentelee nyt noin 1060 henkilöä. Valmet Automotiven liikevaihto oli kuluvan vuoden 9 ensimmäisen kuukauden aikana 81 miljoonaa euroa ja liikevoitto 10,7 miljoonaa euroa. Valmet Automotive kuuluu Metso-konserniin.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com

Lisätietoja antavat:
Vesa Kainu, toimitusjohtaja, Metso Ventures, puh. 0204 84 3258
Tapio Kuisma, toimitusjohtaja, Valmet Automotive, puh. 0204 84 8000

Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

 
 
 

Metso in Twitter