Pörssitiedote helmikuuta 8, 2006 12.20.40 ip. CET

Metso jatkaa nykyrakenteellaan kannattavan kasvun strategian toteuttamista

 
Metson hallitus on tänään päättänyt, että Metson rakenne pidetään ennallaan. Hallitus perustaa kantansa Metso Mineralsin ja Metso Automationin nopeaan liikevaihdon ja kannattavuuden paranemiseen sekä myönteisten markkinanäkymien antamiin hyviin kasvumahdollisuuksiin sekä Metso Paperin myönteiseen kehitykseen, mukaan lukien tänään julkistettu Aker Kvaernerin Pulping and Power -liiketoiminnan mahdollinen yritysosto. Hallituksen mielestä on tärkeää, että Metson johto keskittyy elokuussa 2005 julkistetun kannattavan kasvun strategian toteuttamiseen.
 
Metson hallitus on tehnyt selvityksen, jossa tutkittiin vaihtoehtoisia konsernirakenteita, mukaan lukien Metso Mineralsin mahdollinen eriyttäminen nykyisestä Metso-konsernista. Metson omien asiantuntijoiden lisäksi hallituksen neuvonantajina ovat toimineet Goldman Sachs sekä muut ulkopuoliset tahot.
 
Elokuun lopussa käynnistynyt selvitys on nyt valmis, ja hallitus uskoo yhä että Metson nykyrakenne tarjoaa toistaiseksi parhaat mahdollisuudet omistaja-arvon kasvattamiseksi edelleen.
 
Selvityksessä tarkasteltiin, miten Metso voi tuottaa eniten arvoa omistajilleen. Selvityksessä verrattiin mahdollisuuksia omistaja-arvon tuottamiseksi Metson nykyrakenteella tai Metso Mineralsin eriyttämisellä, ja näissä vaihtoehdoissa otettiin huomioon myös strategiset ja teolliset näkökohdat. Selvityksen tulosten perusteella hallitus uskoo, että Metso Mineralsin eriyttämisen mahdollisesti antamat hyödyt olisivat tällä hetkellä selvästi pienemmät, ja niiden toteutuminen epävarmempaa siihen verrattuna, että johto ja henkilöstö keskittyvät täysipainoisesti strategian toteuttamiseen sekä kasvu- ja parantamismahdollisuuksien hyödyntämiseen Metson nykyrakenteella. Hallituksen mukaan uudella kannattavan kasvun strategialla voidaan saavuttaa merkittäviä lisähyötyjä. 
 
Hallitus toteaa, että Metso Mineralsin mahdolliseen eriyttämiseen liittyy myös hyötyjä, mutta uskoo että nyt ei ole oikea aika tällaisen hankkeen toteuttamiselle. Rakenteeseen liittyvät kysymykset ovat osa Metson jatkuvaa strategista suunnittelua ja kehittämistä, ja hallitus sekä johto tulevat tarkastelemaan rakenneasioita aika ajoin. 
 
Lisäksi hallitus toteaa, että selvityksessä ei löytynyt perustavanlaatuisia esteitä tai yksittäisiä asioita, jotka estäisivät Metso Mineralsin eriyttämisen kaupallisesta, taloudellisesta, teknisestä, oikeudellisesta, verotuksellisesta tai pääomamarkkinoiden näkökulmasta. Metso Mineralsin eriyttämisestä syntyisi jatkuvia ja itse eriyttämiseen liittyviä kertaluonteisia lisäkustannuksia. Hallituksen mielestä näillä lisäkustannuksilla on jonkin verran merkitystä, mutta ne eivät kuitenkaan olleet ratkaisevia hallituksen päätöksessä.
 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter