Pörssitiedote helmikuuta 13, 2006 11.30.53 ap. CET

Metso ostaa paperikonevalmistajan Kiinasta

Metso Paper on tehnyt sopimuksen kiinalaisen paperikoneita valmistavan yhtiön, Shanghai-Chenming Paper Machinery Co. Ltd:n koko osakekannan ostamisesta. Yhtiön nykyiset omistajat ovat Shandong Chenming ja Shanghai Heavy Machinery, ja se sijaitsee Shanghain alueella, Jiadingissä. Kaupan päätökseen saattaminen vaatii Kiinan viranomaisten luvan. Kauppahinta julkistetaan kaupan vahvistuttua.
 
Shanghai-Chenming Paper Machineryn valimo ja konepaja valmistavat ensisijaisesti kapeita paperi- ja kartonkikoneita Kiinan markkinoille sekä paperikoneen kuivan pään komponetteja. Yhtiö työllistää 630 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 13 miljoonaa euroa.
 
"Toteutessaan yrityskauppa parantaa palveluamme paitsi kiinalaiselle myös muun Aasian sellu- ja paperiteollisuudelle. Myös hankintatoimen kehittämisen kannalta Shanghain alue on erinomainen," Metso Paperin toimitusjohtaja Risto Hautamäki toteaa.
 
Kiinan paperiteollisuus kasvaa voimaakkaasti. Noin puolet uusien, suurten paperinvalmistuslinjojen tilauksista on 2000-luvulla tullut Kiinasta. Metso Paper on Kiinassa johtava paperikoneiden toimittaja, jonka strategisena tavoitteena on vahvistaa läsnäoloaan asiakaspalvelussa, huollossa, valmistuksessa ja hankinnassa.
 
Yhtiön nykyinen pääomistaja, Shandong Chenming on yksi Kiinan suurimpia paperinvalmistajia ja Metso Paperin asiakas. Metso Paper on toimittanut useita paperikoneita Shandong Chenmingin Shouguangin ja Wuhanin tehtaille. Viimeisin tilaus käsitti maailman suurimman siistauslinjan ja paperinvalmistuslinjan, jotka käynnistyvät loppuvuodesta 2006.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 

Metso in Twitter