Pörssitiedote huhtikuuta 6, 2006 02.01.34 ip. CET

Metso hakee optio-oikeuksien 2003A listaamista Helsingin Pörssin päälistalle

Metso Oyj hakee optio-oikeuksien 2003A ottamista Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2006 alkaen. 
 
Listalle haettavia optio-oikeuksia on yhteensä 100.000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Metso Oyj:n osakkeen, eli yhteensä optio-oikeuksilla voi merkitä enintään 100.000 osaketta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2003A on osingonmaksun täsmäytyspäivästä 7.4.2006 lukien 8,70 euroa/osake.
 
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2003A on 1.4.2006-30.4.2009. Optio-oikeuksien 2003 ehdot ovat nähtävillä Metso Oyj:n internet-sivulla www.metso.com.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 

Metso in Twitter