Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2006 12.00.20 ip. CET

Metso kasvattaa murskaintuotantoaan Tampereella

 
Metso Minerals laajentaa tuotanto- tutkimus- ja toimistotilojaan 5 miljoonalla eurolla Tampereen Hatanpäällä. Investointipäätöksen takana on murskaus- ja seulontalaitteiden lisääntynyt kysyntä sekä tarve kasvattaa tutkimus- ja palvelutarjontaa asiakastarpeiden mukaisesti.
 
Liikuteltavien murskauslaitteiden kokoonpanohallia laajennetaan kasvattamalla lattiapinta-alaa noin neljänneksellä. Myös nostokapasiteettia lisätään. Tuotetuki-, asiakaspalvelu- ja suunnitteluhenkilöstön toimitiloja laajennetaan. Lisäksi tutkimuksen tarpeisiin perustetaan koelaitos, joka sisältää nykyaikaiset laboratoriotilat murskaus- ja seulontaprosessien tehon ja lopputuotteen laadun mittaamiseen.
 
Vuoden 2006 loppuun mennessä valmistuvat laajennukset ovat osa Metso Mineralsin kannattavan kasvun strategiaa. Niillä vastataan kehittyvään markkinatilanteeseen, jossa asiakkaat tarvitsevat kapasiteetiltaan ja kokoluokaltaan yhä suurempia ja kustannustehokkaampia liikuteltavia murskaus- ja seulontalaitteita. Laajennetuissa tiloissa valmistetaan vakiotuotteiden lisäksi mm. uustuotevalmistuksen prototyyppejä ja räätälöityjä laiteratkaisuja.
 
Tampereella valmistettavien tela-alustaisten murskainyksiköiden, Lokotrackien, tuotantovolyymi on lähes kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Vuodesta 1985 alkaen Tampereen tehtaalta on valmistunut runsaat 3000 Lokotrack -mobiiliyksikköä.
 
Tampereella toimiva tutkimusyksikkö palvelee Metso Mineralsin murskaus ja seulonta -liiketoimintalinjaa maailmanlaajuisesti. Tutkimusyksikkö testaa mobiililaitosten lisäksi leuka- ja karamurskaimia sekä murskaus- ja seulontaprosessien tehokkuutta ja laatua oman suunnittelun ja asiakkaiden tarpeisiin. Laajennuksen ansiosta tutkimus- ja testaustarpeisiin pystytään vastaamaan entistä nopeammin ja tehokkaammin.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Metso Minerals, puh. 020 48 43200
Heikki Järvinen, toimitusjohtaja, Metso Minerals (Tampere) Oy, puh. 020 48 44203
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 

Metso in Twitter