Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2006 04.00.20 ip. CET

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous: osinkoa 1,40 euroa osakkeelta

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2005 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esitykset, jotka koskivat valtuutuksia omien osakkeiden hankkimiseksi ja luovuttamiseksi. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa ja/tai antamalla optio-oikeuksia.
 
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat sekä Metson hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
 
Yhtiökokous päätti, että Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa vuorineuvos Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajana SanomaWSOY Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Jaakko Rauramo. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Cevian Capitalin Managing Partner Christer Gardell ja professori, tekniikan tohtori Yrjö Neuvo. Hallituksen jäseninä jatkavat Compass Adviserin Lontoon toimipisteen toimitusjohtaja Svante Adde, Aspocomp Group Oyj:n toimitusjohtaja Maija-Liisa Friman sekä Valtiokonttorin toimialajohtaja Satu Huber. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 50 000 euroa ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa, minkä lisäksi heille maksetaan 500 euron palkkio niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta 1,40 euroa osakkeelta. Osinko koostuu Metson uuden osinkopolitiikan mukaisesta 0,70 euron osingosta ja 0,70 euron lisäosingosta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2006.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 0204 84 3253

Metso in Twitter