Pörssitiedote huhtikuuta 5, 2006 09.33.37 ap. CET

Metson hallituksen valiokuntien kokoonpano

Metso Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. 
 
Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Svante Adde ja Satu Huber. Hallitus on määritellyt Svante Adden tarkastusvaliokunnan taloudelliseksi asiantuntijaksi.
 
Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.), Jaakko Rauramo, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.
 
Metson Suomen-yksiköiden henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Hän osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter