Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2006 02.00.25 ip. CET

Metson yhtiökokous 4.4.2006: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

 
Metso Oyj:n tänään klo 14.00 alkavassa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta arvioi katsauksessaan, että helmikuussa 2006 tilinpäätöstiedotteessa julkistetut suotuisat lähiajan näkymät ovat edelleen voimassa. "Vuodenvaihteen vahva tilauskanta antoi hyvän alun vuodelle. Uusia tilauksia on saatu alkuvuonna edellisvuotta enemmän, mikä vahvistaa myönteistä näkemystämme", Eloranta toteaa.
 
Metson arviona on, että vuonna 2006 liikevaihdon ja tuloksen suotuisa kehitys jatkuu: Liikevaihdon arvioidaan kasvavan yli 10 prosenttia ja liikevoiton nousevan selvästi vuoden 2005 liikevoittoa paremmaksi.
 
Metso Mineralsin tuotteiden ja palveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä, samoin kuin Metso Automationin markkinatilanteen energia-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. Metso Paperin ja Metso Automationin tuotteiden ja palveluiden kysynnän massa- ja paperiteollisuudessa arvioidaan säilyvän vähintään viime vuoden tasolla.
 
"Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, miten Metson huipputeknologia ja osaaminen käännetään liiketaloudellisesti kannattavaksi toiminnaksi. Kustannusrakenteemme on nyt kilpailukykyisempi; olemme muokanneet toimintatapaamme, parantaneet tuottavuuttamme ja vahvistaneet toimintamme asiakaslähtöisyyttä. Tämä uusiutuminen auttoi meitä saavuttamaan vuonna 2005 Metson historian parhaan tuloksen. Käytämme myös jatkossa osaamistamme uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseen - eli luodaksemme taloudellisesti tervettä kasvua", Eloranta korostaa.
 
Eloranta toteaa, että kannattavan kasvun ja sitä mittaavien taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen vaatii jatkuvaa työtä oman toiminnan tehostamiseksi ja asiakastyytyväisyyden kehittämiseksi. Kasvua vahvistetaan myös täydentävillä yritysostoilla, jos ne täyttävät asetetut strategiset ja taloudelliset kriteerit. Esimerkkinä Eloranta mainitsee Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen oston, josta tehtiin aiesopimus tämän vuoden helmikuussa. Metso arvioi, että lopullinen kauppasopimus tehdään huhtikuun aikana, minkä jälkeen kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter