Pörssitiedote toukokuuta 2, 2006 11.00.45 ap. CET

Metso hankkii omia osakkeitaan

 Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2006 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään sen määrän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo vastaa 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä.
 
Valtuutuksessa oikeutettiin Metson hallitus hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi muun muassa avainhenkilöiden kannustamiseen. Valtuutuksen mukaan omat osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden ostopäivän kurssiin.
 
Saadun valtuutuksen nojalla Metson hallitus on 28.4.2006 päättänyt hankkia yhtiön omia osakkeita Helsingin Pörssin välityksellä enintään 300 000 kappaletta avainhenkilöiden kannustamiseen. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeiden osto vähentää emoyhtiö Metso Oyj:n voitonjakokelpoista omaa pääomaa, joka on tällä hetkellä noin 261 miljoonaa euroa.
 
Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 10.5.2006.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3242
Johanna Sintonen, apulaisjohtaja, sijoittajasuhteet, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

Metso in Twitter