Pörssitiedote kesäkuuta 14, 2006 12.16.45 ip. CET

Metso kirjaa kertaluonteisen 57 miljoonan euron verosaatavan vuoden 2006 toisella neljänneksellä

Metsolla oli vuoden 2005 lopussa yhdysvaltalaisten yhtiöiden toimintoihin liittyviä käyttämättömiä verotuksellisia tappioita noin 154 miljoonaa euroa. Lisäksi Metson Yhdysvaltojen toimintoihin liittyi noin 150 miljoonaa euroa vähennyskelpoisia väliaikaisia eroja ja käyttämättömiä hyvityksiä. Näistä syntyvä kirjaamaton laskennallinen verosaatava oli Metson Yhdysvalloissa soveltaman 39 prosentin yhtiöverokannan mukaan 119 miljoonaa euroa 31.12.2005. Koska Metson Yhdysvaltojen toiminnot olivat tappiollisia aiempina vuosina ja tappioiden hyödyntäminen on ollut epävarmaa, laskennallista verosaatavaa ei ollut kirjattu.
 
Sovellettavan laskentaohjeistuksen mukaisesti Metso on päättänyt kirjata 57 miljoonan euron kertaluonteisen ja tulosvaikutteisen laskennallisen verosaatavan vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Päätöksen taustalla on Metson Yhdysvaltojen toimintojen tuloksen kääntyminen selvästi voitolliseksi vuonna 2005, ja johdon viimeisimpien ennusteiden mukaan Metson Yhdysvaltojen toimintojen tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan selvästi voitollinen myös vuosina 2006 ja 2007.
 
Ilman tätä kertaluonteista laskennallista verosaatavaa Metso-konsernin veroasteen arvioidaan olevan noin 24 prosenttia vuonna 2006. Tämän kertaluonteisen verosaatavan kirjauksen jälkeen Metson yhdysvaltalaisten yhtiöiden toimintoihin liittyvien kirjaamattomien laskennallisten verosaatavien määrän arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Nämä verosaatavat tullaan kirjaamaan, kun niiden hyödyntämisen mahdollistavasta tulevaisuuden verotettavasta tulosta on tullut todennäköistä.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
Lisätietoja antavat:
Reijo Kostiainen, talousjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3127
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253

Metso in Twitter