Pörssitiedote kesäkuuta 6, 2006 09.30.31 ap. CET

Muutoksia Metson johtoryhmässä

Metson organisaatiota, johtoryhmää ja sen jäsenten vastuualueita muutetaan 1.8.2006 alkaen seuraavasti:
 
Risto Hautamäki jatkaa Metso Paperin toimitusjohtajana. Liiketoiminta-alueesta kuitenkin erotetaan Kuidut-liiketoimintalinja.
 
Kuidut-liiketoimintalinja ja Aker Kvaernerin Pulping ja Power -yksiköt yhdistetään yrityskaupan vahvistumisen jälkeen. Liiketoimintojen vetäjäksi on nimitetty Bertel Langenskiöld, joka tällä hetkellä toimii Metso Mineralsin toimitusjohtajana. Hän vastaa myös liiketoimintojen integrointisuunnittelusta, joka alkaa välittömästi.
 
Langenskiöld siirtyy Metso Paperin toimitusjohtajaksi 1.4.2007 alkaen. Samassa yhteydessä Fiber ja Power -liiketoiminnot liitetään osaksi Metso Paperin organisaatiota. Risto Hautamäki jää eläkkeelle vuoden 2008 alussa. Huhtikuusta 2007 eteenpäin hän toimii Metson ylimmässä johdossa ja vastaa massa- ja paperiteollisuuden avainasiakasprojekteista.
 
Matti Kähkönen on nimitetty Metso Mineralsin toimitusjohtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Metso Automationin toimitusjohtajana.
 
Pasi Laine on nimitetty Metso Automationin toimitusjohtajaksi. Hän on tällä hetkellä Metso Automationin Kenttäjärjestelmät-liiketoimintalinjan toimitusjohtaja.
 
Vesa Kainu jatkaa Metso Venturesin toimitusjohtajana ja Olli Vaartimo Metson varatoimitusjohtajana.
 
Kaikki yllämainitut henkilöt raportoivat toimitusjohtaja Jorma Elorannalle ja kuuluvat hänen johtamaansa Metson johtoryhmään.
 
"Ylimmän johdon tehtävänvaihdokset tukevat erinomaisesti Metson kannattavan kasvun strategiaa ja tuovat samalla jatkuvuutta liiketoiminta-alueidemme johtoon", Jorma Eloranta toteaa. Hänen mukaansa lyhyen aikavälin tavoitteena on myös varmistaa Aker Kvaernerin Pulping ja Power (AKPP) -liiketoimintojen onnistunut ja nopea integrointi Metsoon vaarantamatta Metso Paperin tämänhetkistä positiivista kehitystä.
 
AKPP-kauppa vaatii voimaan tullakseen tarvittavat viranomaisluvat.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
 
Metson johtoryhmän ja johtoryhmään nimitettyjen henkilöiden CV:t ja valokuvat löytyvät Metson internet-sivuilta www.metso.com > Ajankohtaista > Tiedotteet.
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 

Metso in Twitter