Pörssitiedote elokuuta 14, 2006 12.33.09 ip. CET

Metson Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen osto Euroopan komission kilpailuviranomaiskäsittelyn toiseen vaiheeseen

Metson Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen ostoa koskeva hakemus on siirtynyt Euroopan komission kilpailuviranomaiskäsittelyn toiseen vaiheeseen. Euroopan komissio toteaa tämän päiväisessä lehdistötiedotteessaan, että se on löytänyt mahdollisia kilpailutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä sellunvalmistuslaitteiden markkinoilta. Metso ja Aker Kvaerner jatkavat yhteistyötä Euroopan komission kanssa selvittääkseen mahdolliset epäilyt ja ratkaistakseen kilpailutilanteeseen liittyvät kysymykset.
 
Sekä Metso että Aker Kvaerner uskovat edelleen, että yrityskauppaan ei liity merkittäviä kilpailutilanteeseen vaikuttavia kysymyksiä. Lisäksi yhtiöt uskovat yrityskaupan luovan synergioita ja kehitysmahdollisuuksia, joista asiakkaat hyötyvät tulevaisuudessa. Euroopan komission tarkastelun toinen vaihe kestää korkeintaan 90 työpäivää, mutta laki sallii myös mahdolliset pidennykset.
 
Aker Kvaernerin Pulping ja Power -liiketoimintojen osto tukee Metson kannattavan kasvun strategiaa. Kvaerner Powerin tuotteet ja palvelut, kuten sellunvalmistuksen kemikaalien talteenottojärjestelmät ja voimantuotannon ratkaisut, eivät kuulu Metson nykyiseen tuotetarjontaan. Kvaernerin Pulpingin toimittamat sellulaiteet ja -palvelut pääsääntöisesti täydentävät Metson nykyistä kuituteknologian tarjontaa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Bertel Langenskiöld, toimitusjohtaja, Kuidut-liiketoimintalinja, Metso Paper ja Aker Kvaernerin Pulping ja Power -yksiköiden integrointi, puh. 020 484 3200
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 

Metso in Twitter