Pörssitiedote elokuuta 31, 2006 03.33.18 ip. CET

Shanghai-Chenming Paper Machinery siirtyi Metson omistukseen 31.8.2006

Metso Paper on saanut Kiinan viranomaisilta tarvittavat luvat helmikuussa 2006 tehdylle yrityskaupalle, jonka kohteena oli paperi- ja kartonkikoneita valmistava Shanghai-Chenming Paper Machinery Co. Ltd. Yhtiön koko osakekanta siirtyi Metson omistukseen 31.8.2006. Velaton kauppahinta sekä yksikön kehittämiseen liittyvät investoinnit ovat yhteensä 35 miljoonaa euroa. Yhtiön omistivat aikaisemmin Shandong Chenming ja Shanghai Heavy Machinery.
 
Metso Paper Technology (Shanghai) Co. Ltd. -nimellä jatkossa toimivaan yhtiöön kuuluu valimo, konepaja ja suunnitteluosasto. Yksikkö sijaitsee Shanghain alueella, Jiadingissa ja työllistää kaikkiaan 550 henkilöä. Shanghain yksikkö keskittyy pääasiassa valmistamaan paperi- ja kartonkikoneiden osia Metso Paperin Kiinan toimitusprojekteihin. Tehtaalla pystytään kuitenkin jo nyt valmistamaan Kiinan markkinoille lähes kokonaan perinteisen teknologian ulkopakkauskartonkikone. Yksiköstä pystytään toimittamaan myös komponentteja Kiinan ulkopuolisiin projekteihin, mikä vahvistaa Metson globaalia hankintaverkostoa.
 
Shanghain yksikkö vahvistaa edelleen Metso Paperin kykyä palvella nopeasti kasvavaa Kiinan paperiteollisuutta ja avaa samalla uusia mahdollisuuksia palvella markkinoita myös Kiinan ulkopuolella.
 
Metso Paperilla on Kiinassa myös yhteisyritys Valmet-Xian Machinery Co. Ltd. Yhtiö työllistää noin 1 110 henkilöä ja keskittyy pienten ja keskisuurten paperi- ja kartonkikoneiden valmistukseen. Metso omistaa yhteisyrityksestä  48,3 prosenttia. 
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 22 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jukka Kyttälä, toimitusjohtaja, Metso Paper Technology (Shanghai), puh. 040 709 6087
Ari Harmaala, toimitusjohtaja, Metso Paper (China), puh. +86 139 1179 2766
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso in Twitter