Pörssitiedote tammikuuta 15, 2007 11.00.45 ap. CET

Metso toimittaa laitteita Stora Enson Varkauden ja Nymöllan tehtaiden hienopaperikoneille

 
Metso Paper uudistaa laajasti Stora Enson Varkauden tehtaan hienopaperia valmistavaa paperikone 3:a. Lisäksi yhtiö modernisoi Stora Enson Nymöllan tehtaan PK 1:tä Ruotsissa. Hankkeet valmistuvat loppuvuodesta 2007. Tilausten yhteenlaskettu arvo on yli 30 miljoonaa euroa. Tilaukset sisältyvät vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan.
 
Varkaus PK 3:n toimitus sisältää viiraosauudistuksen, uuden pituusleikkurin, puristin- ja kuivatusosien muutoksia sekä jälkileikkurin. Modernisoinnilla parannetaan koneen tehokkuutta ja vahvistetaan sen kilpailukykyä. PK 3:n viiranleveys on 8470 mm ja nopeus 1200 m/min. Nymölla PK 1:lle Metso Paper toimittaa perälaatikon laimennussäätöjärjestelmän.
 
Stora Enso on paperi-, pakkaus- ja metsäteollisuusalan yritys, joka tuottaa paino- ja hienopapereita, pakkauskartonkeja sekä metsäteollisuustuotteita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 13,2 miljardia euroa. Yhtiöllä on noin 46 000 työntekijää yli 40 maassa. Varkauden tehtaallaan yhtiö valmistaa puupitoisia painopapereita ja puuvapaita hienopapereita yhteensä noin 600 000 tonnia vuodessa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 25 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Myyntijohtaja Jari Siitonen, Metso Paper, puh. 040-765 7406
Sijoittajasuhdejohtaja Johanna Sintonen, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 

Metso in Twitter