Pörssitiedote tammikuuta 22, 2007 05.07.30 ip. CET

Nimitysvaliokunta ehdottaa seitsemää jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2006 asettama nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 3. huhtikuuta 2007, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Svante Adde, Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Matti Kavetvuo, Yrjö Neuvo ja Jaakko Rauramo valitaan uudelleen. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Matti Kavetvuo ja varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo. Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi professori, KTT Eva Liljeblom.
 
Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Eva Liljeblom on Hankenin rahoitustieteen professori ja rahoitustieteen sekä tilastotieteen laitoksen esimies. Hän toimii tällä hetkellä myös hallituksen jäsenenä Stockmann Oyj:ssä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fenniassa ja Kuntarahoitus Oyj:ssä sekä sijoitusneuvottelukunnan puheenjohtajana Valtion Eläkerahastossa ja sijoitusneuvottelukunnan jäsenenä Statens Pensjonsfond - Utlandet nimisessä rahastossa Norjassa sekä OMX:n Helsingin pörssin OMXH25-indeksin indeksiasiamiehenä.
 
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 80 000 euroa vuodessa. Varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 50 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 40 000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
 
Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
 
Henkilöstön hallintoedustus
 
Nimitysvaliokunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstöryhmien edustajan asiantuntijajäsenekseen huhtikuussa 2007.
 
Nimitysvaliokunta
 
Metson nimitysvaliokunnan muodostivat Markku Tapio (nimitysvaliokunnan puheenjohtaja), johtaja, omistajapolitiikan yksikkö (Suomen Valtio); Harri Sailas, toimitusjohtaja (Ilmarinen) ja Mikko Koivusalo, sijoitusjohtaja (Varma) ja Henry Wiklund, toimitusjohtaja (Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.). Metson hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo toimi nimitysvaliokunnan asiantuntijajäsenenä.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 25 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 

Metso in Twitter