Pörssitiedote lokakuuta 11, 2007 02.00.00 ip. CET

Metso Paper käynnistää toimenpiteet kilpailukykynsä parantamiseksi

Metso Paperin Paper and Board -liiketoimintalinja käynnistää tiettyjä Suomen yksiköitään koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden päätavoitteena on sopia keinoista, joilla vahvistetaan Metso Paperin kilpailukykyä. Henkilöstön vähentämistarpeeksi arvioidaan yhteensä 170-220 henkilöä. Toimenpiteet koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä Anjalankosken, Hollolan, Jyväskylän, Järvenpään, Karhulan, Turun ja Valkeakosken toimipaikoissa tai yksiköissä.
 
Henkilöstön vähentäminen liittyy Metso Paperin kesällä 2007 toteuttamiin organisaation uudelleenjärjestelyihin, joiden yhteydessä Paper and Board -liiketoimintalinjan yksiköitä ja toimintoja yhdistettiin. Nyt on tarkoitus poistaa toimintojen päällekkäisyyksiä sekä kehittää ja vahvistaa myynti- ja palvelutoimintoja lähempänä asiakkaita. Järjestelyistä aiheutuvien kertaluonteisten kustannusten ei arvioida olevan Metson kannalta materiaalisia. Tarkempi arvio kustannuksista ja syntyvistä säästöistä voidaan tehdä neuvottelujen päättymisen jälkeen.
 
Yt-neuvottelut käydään paikkakunnittain, ja järjestelyjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana.
 
Metso Paperin palveluksessa on noin 12 000 henkilöä, joista Paper and Board -liiketoimintalinjan Suomen yksiköiden palveluksessa noin 4 000.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
 
Lisätietoja antavat:
Hannu Mälkiä
Paper and Board -liiketoimintalinjan johtaja, Metso Paper
Puh. 0400 460 587
 
Jaakko Puurula
Henkilöstöjohtaja, Metso Paper
Puh. 0400 582 904
 
 

Metso in Twitter