Pörssitiedote marraskuuta 2, 2007 11.00.00 ap. CET

Metso Oyj:n osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 1.11.2007

Metso Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
 
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
 
Metso Oyj:n osakasluettelon 1.11.2007 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Suomen valtio (15 695 287 osaketta ja ääntä eli 11,07 % osakekannasta ja äänistä),  Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (4 120 737  osaketta ja ääntä eli 2,90 % osakekannasta ja äänistä), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (2 920 303 osaketta ja ääntä eli 2,06 % osakekannasta ja äänistä) ja Cevian Capital II Master Fund L.P. (2 134 127 osaketta ja ääntä eli 1,50 % osakekannasta ja äänistä).
 
Metso Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 2.4.2008.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
 
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com
 
 

Metso in Twitter