Pörssitiedote marraskuuta 30, 2007 02.00.00 ip. CET

Metso toimittaa voimakattilan Stora Enson Langerbruggen tehtaalle Belgiaan

Metso Power, joka on osa Metso Paper -liiketoiminta-aluetta, toimittaa voimakattilan Stora Enson uudelle lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitokselle Langerbruggen tehtaalle Belgian Gentiin, noin 60 kilometrin päähän Brysselistä. Voimalaitos otetaan käyttöön vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Tämäntyyppisten kattiloiden arvo vaihtelee 50 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon toimituksen laajuudesta riippuen.
 
Höyrykapasiteetiltaan 125 megawatin voimakattila on kiertoleijutekniikkaa käyttävä monipolttoainekattila. Tässä monipolttoainekattilassa voidaan polttaa kulloinkin kilpailukykyisintä polttoaineseosta esim. lajiteltua yhdyskunta- ja teollisuusjätettä, kierrätyspuuta ja siistauslietettä sekä varapolttoaineena hiiltä. Toimitus sisältää myös savukaasujen puhdistusjärjestelmän.
 
Voimalaitos lisää paperitehtaan sähköntuotannon omavaraisuutta
ja tyydyttää kokonaan prosessihöyryn tarpeen. Polttoainekustannukset alenevat merkittävästi kierrätyspolttoaineiden ja biomassan käytön lisääntyessä. Investoinnin avulla energiantuotanto tulee olemaan tehokasta ja ympäristöystävällistä ja täten Stora Enso pystyy edelleen vähentämään hiilidioksidipäästöjään.
 
Stora Enso on metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti-, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset, sekä puutuotteet. Stora Enson liikevaihto oli 14,6 miljardia euroa vuonna 2006. Konsernin palveluksessa on noin 44 000 henkilöä yli 40 maassa viidellä mantereella. Stora Enson Langerbruggen tehdas valmistaa sanomalehtipaperia ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia kokonaan keräyspaperista.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson yli 26 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja lehdistölle:
Kari Remes, myyntijohtaja, Metso Power, puh. 040 709 2015
 
Lisätietoja sijoittajille:
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
Metso Oyj
 
Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja
 
Kati Renvall
viestintäjohtaja
 
jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet

Metso in Twitter