Pörssitiedote helmikuuta 7, 2007 12.09.49 ip. CET

METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006: Metsolla ennätysvuosi; Vahvan volyymikasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2007

Tiedotustilaisuus tänään keskiviikkona 7.2.2007 suomeksi klo 13.30 ja englanniksi klo 15.00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki.
Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com.
 
METSO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006
 
Metsolla ennätysvuosi; Vahvan volyymikasvun arvioidaan jatkuvan vuonna 2007
 
Keskeistä vuonna 2006
 
 • Vuonna 2006 uusia tilauksia saatiin 5 705 miljoonan euron arvosta (vuonna 2005: 4 745 milj. e).
 • Tilauskanta oli vuoden lopussa 3 737 miljoonaa euroa (31.12.2005: 2 350 milj. e). Tähän sisältyy Aker Kvaernerilta hankittujen Pulping- ja Power-liiketoimintojen 727 miljoonan euron tilauskanta. Hankitut liiketoiminnot konsolidoitiin Metson taseeseen 31.12.2006.
 • Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 4 955 miljoonaa euroa ( 4 221 milj. e).
 • Liikevoitto oli 457,2 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (335,0 milj. e ja 7,9 %).
 • Metso kirjasi 87 miljoonan euron tulosvaikutteisen kertaluonteisen laskennallisen verosaatavan.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 2,89 euroa (1,57 e).
 • Vapaa kassavirta oli 327 miljoonaa euroa (106 milj. e).
 • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 22,2 prosenttia (18,8 %).
 • Hallitus ehdottaa osingoksi 1,50 euroa osakkeelta
 
 
Keskeistä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä
 
 • Uusia tilauksia saatiin loka-joulukuussa 1 557 miljoonan euron arvosta (Q4/05: 1 537 milj. e).
 • Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja oli 1 538 miljoonaa euroa (Q4/05: 1 254 milj. e).
 • Liikevoitto oli 125,0 miljoonaa euroa eli 8,1 prosenttia liikevaihdosta (Q4/05: 101,5 milj. e ja 8,1 %).
 • Viimeisellä neljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 30 miljoonan euron tulosvaikutteinen laskennallinen verosaatava.
 • Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,86 euroa (Q4/05: 0,47 e).
 
"Vuosi 2006 oli Metsolle tasaisen kannattavan kasvun vuosi. Suotuisa markkinatilanne kasvatti liiketoimintojemme tilausten saantia. Liikevaihtomme ylitti selvästi yli 10 prosentin kasvutavoitteemme toisena vuonna peräkkäin,  ja liikevoittomme parani merkittävästi", sanoo Metson toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
Myös vuoden 2007 näkymät ovat positiiviset: "Olemme aloittaneet vuoden erittäin vahvan tilauskannan turvin. Tilauskannasta yli 80 prosenttia on aikataulutettu toimitettavaksi tänä vuonna. Odotamme tuotteidemme kysynnän jatkuvan kaiken kaikkiaan suotuisana, minkä vuoksi uskomme, että liikevaihtomme kasvu jatkuu vahvana", Eloranta toteaa.
 
"Näemme kuitenkin edelleen mahdollisuuksia toimintamme parantamiseksi. Painopistealueitamme kannattavuuden edelleen vahvistamiseksi ovat jälkimarkkinaliiketoiminnan kehittäminen, tuottavuuden jatkuva parantaminen ja huonosta laadusta aiheutuvien kustannusten pienentäminen. Lisäksi investoimme toimitusketjun hallintaan ja varmistamme, että toimituskykymme vastaa kasvuun erityisesti Metso Mineralsissa ja Metso Automationissa. Jatkamme läsnäolomme vahvistamista kehittyvillä markkinoilla Metson pidemmän aikavälin kehityksen turvaamiseksi."
 
Elorannan mukaan vuoden 2006 lopulla Aker Kvaernerilta hankittujen Pulping- ja Power-liiketoimintojen integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti. "Hankinta parantaa merkittävästi valmiuksiamme sellu- ja paperiteollisuuden kokonaistoimittajana. Lisäksi näemme erittäin lupaavia liiketoimintamahdollisuuksia voimantuotannossa ja biomassateknologiassa."
 
Lähiajan näkymät
 
Kaiken kaikkiaan markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan Metsolle suotuisana vuonna 2007.
 
Metso Paperin yleisen markkinanäkymän arvioidaan olevan tyydyttävä vuonna 2007. Uusien kuitu- ja pehmopaperilinjojen samoin kuin niiden uudistusten ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan hieman heikentyvän vuoden 2006 hyvästä tasosta paitsi Etelä-Amerikassa ja Aasiassa, missä uusien kuitulinjojen markkinoiden arvioidaan jatkuvan hyvinä. Uusien paperi- ja kartonkikoneiden samoin kuin niiden uudistusten ja jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä myös vuonna 2007. Vahvan kysynnän arvioidaan jatkuvan Aasiassa. Erityisesti biomassaa hyödyntävien voimantuotantoratkaisujen kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena. 
 
Metso Mineralsin sekä uusien laitteiden että jälkimarkkinapalvelujen markkinoiden arvioidaan jatkuvan erinomaisina kaivos- ja metallinkierrätysteollisuudessa. Kaivosteollisuudessa hankkeet painottuvat suuriin laitteisiin ja projekteihin. Metso Mineralsin maarakennusteollisuuden uusien laitteiden kysynnän arvioidaan tasaantuvan erinomaisesta hyväksi vuonna 2007. Tämä johtuu pääasiassa murskeen kysynnän hiljentymisestä Pohjois-Amerikassa. Toisaalta jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena maarakennussegmentissä asennettujen koneiden aktiivisten vara- ja kulutusosamarkkinoiden ansiosta.
 
Metso Automationin massa- ja paperiteollisuuden prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan hieman vahvistuvan. Virtauksensäätöjärjestelmien kysynnän arvioidaan jatkuvan hyvänä massa- ja paperiteollisuudessa ja erinomaisena voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa. Voimantuotannon automaatiojärjestelmien markkinoiden arvioidaan jatkuvan hyvinä.
 
Vahvan tilauskannan, suotuisana jatkuvan markkinatilanteen ja laajentuneen liiketoiminnan ansiosta Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Tämähetkinen arvio on, että vuoden 2007 liikevoittoprosentti on hieman alle Metson yli 10 prosentin tavoitteen. Syynä tähän ovat pääasiassa Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyvät ensimmäisen vuoden korkeat aineettomien oikeuksien poistot, integrointikustannukset ja vain osittain toteutuvat synergiaedut.
 
Metson liikevaihtoa ja liikevoittoa koskevat arviot eivät sisällä mahdollisista tulevista yritysostoista tai -myynneistä johtuvia muutoksia.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Metson tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.4.2007, tammi-kesäkuun 26.7.2007 ja tammi-syyskuun 25.10.2007. Vuoden 2006 painettu vuosikertomus julkaistaan viikolla 11 maaliskuussa 2007.
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
Esitteet
Nimi
Metson tilinpäätöstiedote 2006 Lataa

Metso in Twitter