Pörssitiedote helmikuuta 7, 2007 11.32.28 ap. CET

Metson osakepohjaista kannustinjärjestelmää 2006-2008 laajennetaan

Metson hallitus on päättänyt muuttaa vuosille 2006-2008 päätettyä johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Osakepalkkio-ohjelmaa laajennetaan yhtiön hyvän tuloskehityksen johdosta ja mm. Aker Kvaernerilta ostettujen Pulping- ja Power-liiketoimintojen tultua osaksi Metso-konsernia.
 
Ansaintakauden 2007 järjestelmän piiriin kuuluu yli 80 yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä alunperin kaavaillun 50 henkilön sijasta. Palkitsemiseen ansaintakaudelle 2007 allokoitava enimmäismäärä Metson osakkeita on 125 500 osaketta alkuperäisen ohjelman 120 000 osakkeen sijasta. Alkuperäisen ohjelman mukaista osakemäärän leikkurina toimivaa osakkeen hintakattoa on päätetty nostaa ansaintakaudella 2007 palkitsemiseen käytettävien osakkeiden osalta 48 euroon osakkeelta, jotta ohjelman osakkeen arvonnousua kannustava tavoitteellisuus säilyisi. Alkuperäinen hintakatto oli 38 euroa.
 
Kannustinjärjestelmään vuosina 2006-2008 käytettävä enimmäisosakemäärä on alkuperäisen, joulukuussa 2005 tehdyn päätöksen mukaisesti edelleen 360 000 Metso Oyj:n osaketta. Mikäli tästä osakemäärästä poiketaan esimerkiksi merkittävien yritysostojen takia tai muista syistä, edellytetään asiassa hallituksen päätöstä erillisestä uudesta osakepalkkio-ohjelmasta. Vuodelle 2008 allokoitavasta osakemäärästä ja hintakatosta päättää Metson hallitus vuoden 2008 alussa.
 
Vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piiriin 84 henkilöä
 
Metson hallitus on päättänyt suunnata vuoden 2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteensä 84 Metson johtajalle. Metson johtoryhmä kuuluu kokonaisuudessaan vuoden 2007 kannustusjärjestelmän piiriin.
 
Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Metso-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden vuoden 2007 liikevoittoon. Palkkio maksetaan sekä osakkeina että rahana. Rahaosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen maksamiseen. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä kattaa vuonna 2007 enintään 125 500 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus tästä kokonaismäärästä on enintään 26 500 osaketta. Jos Metson osakkeen arvo laskettuna maaliskuun 2008 kahden ensimmäisen viikon keskiarvona ylittää 48 euroa, vuodelta 2007 myönnettävien osakkeiden määrää vähennetään vastaavassa suhteessa. Mahdollisten palkkioiden maksamisesta päätetään vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Vuoden 2006 osakepohjainen kannustinjärjestelmä
 
Vuoden 2006 osakepohjainen kannustinjärjestelmä on tarkennettu kohdistumaan 61 Metson johtajaan. Ansaintakauden 2006 perusteella palkkioina jaetaan maaliskuun loppuun mennessä yhteensä enintään 100 601 osaketta, mikä vastaa noin 0,07 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Johtoryhmän jäsenten osuus on enintään 25 955 osaketta.
 
Jos Metson osakkeen keskikurssi 5.-16.3. ylittää 38 euroa, vuodelta 2006 myönnettävien osakkeiden lopullista määrää vähennetään vastaavassa suhteessa.
 
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2005 oli noin 4,2 miljardia euroa. Metson 25 000 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
 
 
Lisätietoja antavat:
Taina Sopenlehto, henkilöstöjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3003
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3253
 
 
 

Metso in Twitter