Pörssitiedote huhtikuuta 3, 2007 12.57.20 ip. CET

Metso arvioi mahdollista vetäytymistä New Yorkin pörssistä

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt arvioida Metso Oyj:n osakkeen listauksesta luopumista New Yorkin pörssistä.  Asiaa arvioidaan Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen, SEC:n, 27.3.2007 julkaiseman lainmuutoksen (U.S. Securities Exchange Act of 1934) pohjalta. Laki tulee voimaan tämän vuoden kesäkuun alussa. Metso Oyj:n hallitus päättää asiasta myöhemmin tänä vuonna arvion valmistumisen jälkeen.
 
Lopullisesta päätöksestä riippumatta Metso aikoo jatkaa liiketoimintansa ja sijoittajasuhteidensa kehittämistä Yhdysvalloissa. Metson taloudellinen raportointi täytti vuonna 2006 yhdysvaltalaisen Sarbanes-Oxley-lain 404. pykälän vaatimukset. Yhtiö aikoo myös jatkossa pitää yllä hallinnointiperiaatteiden ja taloudellisen raportoinnin korkeita standardeja sekä jatkuvaa tiedotusta kaikille sijoittajille.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
 
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 
 

Metso in Twitter