Pörssitiedote huhtikuuta 27, 2007 12.02.43 ip. CET

Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

Tiedotustilaisuus tänään perjantaina 27.4.2007 suomeksi klo 13:30 ja englanniksi klo 15:00 Metso Oyj:n konsernihallinnossa, Fabianinkatu 9 A, Helsinki. Englanninkielistä tilaisuutta voi seurata internetin kautta osoitteesta www.metso.com.
 
Metso-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007
 
Kannattava kasvu jatkui
 
Keskeistä ensimmäisellä neljänneksellä
  • Uusia tilauksia saatiin tammi-maaliskuussa 1 664 miljoonan euron arvosta, mikä on 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (Q1/06: 1 437 milj. e).
  • Tilauskanta kasvoi 7 prosenttia vuoden 2006 lopusta ja oli maaliskuun lopussa 3 999 miljoonaa euroa (31.12.2006: 3 737 milj. e).
  • Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 1 366 miljoonaa euroa (Q1/06: 1 078 milj. e).
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettoman käyttöomaisuuden poistoja (EBITA) oli 121,9 miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia liikevaihdosta (Q1/06: 99,9 milj. euroa ja 9,3 %).
  • Liikevoitto (EBIT) oli 108,4 miljoonaa euroa eli 7,9 prosenttia liikevaihdosta (Q1/06: 95,4 milj. euroa ja 8,8 prosenttia).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (Q1/06: 0,47 e).
  • Vapaa kassavirta oli 97 miljoonaa euroa (Q1/06: 152 milj. e).
  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 20,7 prosenttia (Q1/06: 20,2 %).
 
"Metson saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla tammi-maaliskussa, ja tilauskantamme vahvistui entisestään vuoden lopun ennätyslukemista. Meillä on vahva luottamus loppuvuodesta ja sen jälkeisestäkin ajasta hyvän tilauskannan ja suotuisana jatkuvan markkinatilanteen vuoksi", sanoo Metso-konsernin toimitusjohtaja Jorma Eloranta.
 
Eloranta toteaa Metson tuloskehityksen olleen tasaista huolimatta ensimmäiselle neljännekselle tyypillisestä kausivaihtelusta. "Liikevaihtomme kasvoi merkittävästi vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Suuri osa kasvusta johtui liiketoimintamme laajenemisesta Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankinnan myötä, mutta saavutimme orgaanistakin kasvua noin 10 prosentin verran. Myös liikevoittomme parani vuoden 2006 ensimmäisestä neljänneksestä."
 
Elorannan mukaan Metson näkymät vuodelle 2007 jatkuvat suotuisina. "Arvioimme, että loppuvuoden tuloskehitys on vahvempi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi toistamme arviomme, että liikevaihto tulee kasvamaan yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja liikevoitto paranee selvästi."
 
Lähiajan näkymät
 
Metson tuotteiden ja palveluiden suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan loppuvuonna 2007.
 
Metso Paperin markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan pääosin vuoden ensimmäisen neljänneksen kaltaisena. Paperi-, kartonki- ja pehmopaperikoneiden sekä kuitulinjojen kysynnän arvioidaan olevan tyydyttävä. Voimalaitosten kysynnän arvioidaan olevan hyvä. Myös Metso Paperin jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan tyydyttävänä.
 
Metso Mineralsin suotuisan markkinanäkymän arvioidaan jatkuvan. Kysynnän arvioidaan säilyvän ensimmäisen neljänneksen tavoin erinomaisena kaivos- ja metallinkierrätysteollisuudessa ja hyvänä maarakennusteollisuudessa. Jälkimarkkinapalvelujen kysynnän arvioidaan jatkuvan erinomaisena.
 
Massa- ja paperiteollisuudessa Metso Automationin markkinanäkymien arvioidaan olevan hyvät. Voima-, öljy- ja kaasuteollisuudessa prosessiautomaatiojärjestelmien kysynnän arvioidaan olevan hyvä ja virtauksensäätöjärjestelmien erinomainen.
 
Metson loppuvuoden taloudellisen tuloksen arvioidaan olevan ensimmäistä neljännestä vahvempi. Vahvan tilauskannan, suotuisana jatkuvan markkinatilanteen ja laajentuneen liiketoiminnan ansiosta Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Vuoden 2007 liikevoittoprosentin arvioidaan olevan hieman alle Metson tavoitteen, joka on yli 10 prosenttia. Syynä tähän ovat pääasiassa Pulping- ja Power-liiketoimintojen hankintaan liittyvät ensimmäisen vuoden korkeat aineettomien oikeuksien poistot, integrointikustannukset ja vain osittain toteutuvat synergiaedut.
 
Tuloskehitystä koskevat arviot perustuvat Metson nykyiseen rakenteeseen, tilauskantaan sekä markkinanäkymiin.
 
Metson seuraavat osavuosikatsaukset
 
Metson tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.7.2007 ja tammi-syyskuun 25.10.2007.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antavat:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso, puh. 0204 84 3010
Johanna Sintonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso, puh. 0204 84 3253
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.
 
 
 
 
 
 
Esitteet
Nimi
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3 Lataa

Metso in Twitter