Pörssitiedote huhtikuuta 4, 2007 09.31.47 ap. CET

Metson hallituksen valiokuntien kokoonpano

 Metso Oyj:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien jäsenet. 
 
Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maija-Liisa Friman (pj.), Svante Adde ja Eva  Liljeblom. Hallitus on määritellyt Svante Adden tarkastusvaliokunnan taloudelliseksi asiantuntijaksi.
 
Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Matti Kavetvuo (pj.), Jaakko Rauramo, Christer Gardell ja Yrjö Neuvo.
 
Henkilöstön edustaja
 
Metson Suomen-yksiköiden henkilöstöryhmät ovat valinneet Jukka Leppäsen henkilöstön edustajaksi. Hän osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240
 
 
 
 

Metso in Twitter