Pörssitiedote huhtikuuta 3, 2007 02.01.27 ip. CET

Metson yhtiökokous 3.4.2007: Toimitusjohtaja Jorma Elorannan katsaus

 
Metso Oyj:n tänään klo 14.00 alkavassa yhtiökokouksessa toimitusjohtaja Jorma Eloranta arvioi katsauksessaan, että Metson kannattava kasvu jatkuu myös vuonna 2007. Alkuvuoden hyvä tilauskertymä tukee koko vuoden positiivista kehitystä.
 
"Kuten helmikuussa, tilinpäätöksen julkistuksen yhteydessä totesimme, Metson liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2007 yli 20 prosenttia vuodesta 2006 ja liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi. Toistamme helmikuisen arviomme myös vuoden 2007 liikevoittoprosentin suhteen eli arvioimme sen jäävän hieman 10 prosentin tavoitteestamme. Vuoden ensimmäisten kuukausien aikana tilauskanta on entisestään vahvistunut vuoden lopusta, mikä tukee koko vuotta koskevaa suotuisaa arviotamme."
 
Eloranta muistuttaa kuitenkin, että Metson tyyppisessä liiketoiminnassa liikevaihto ja liikevoitto voivat vaihdella vuosineljänneksittäin merkittävästi: "Arvioimme, että tänä vuonna ensimmäinen neljännes on heikoin, ja kolmen viimeisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto paranevat selvästi ensimmäistä neljännestä. Vaihteluun vaikuttavat  toimitusten ajoittuminen ja rakenne sekä normaali kausivaihtelu", Eloranta toteaa.
 
Vahvistaakseen kannattavaa kasvuaan Metso pyrkii hyödyntämään suotuisana jatkuvan markkinatilanteen mm. vahvistamalla globaalia läsnäoloaan lähella asiakkaitaan. Se tehostaa myös hankintojaan maailmanlaajuisesti. Investoinneilla puretaan tuotannon pullonkauloja ja näin parannetaan toimituskykyä ja asiakaspalvelua.
 
Elorannan mukaan tuottavuuden ja toiminnan laadun jatkuva parantaminen ovat kannattavuuden kehittämisen kannalta keskeisiä asioita. Lisäksi Metso kehittää liiketoimintaprosessejaan ja niitä tukevia tietojärjestelmiä.
 
"Kasvun saavuttaminen vaatii myös liiketoiminnan uudistumista. Näemme suuria mahdollisuuksia esimerkiksi ympäristö- ja palveluliiketoiminnan kehittämisessä", Eloranta kertoo. Metso harkitsee myös yritysostoja, jotka täydentävät Metson tuote- ja palvelutarjontaa tai vahvistavat maantieteellistä läsnäoloa.
 
Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä, energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla.
www.metso.com
 
Lisätietoja:
Jorma Eloranta, toimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3000
Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010
 
 
 
Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 
Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät teknologiset ratkaisut
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon, onnistuminen ja jatkuva tehostaminen
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen
 

Metso in Twitter